Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tekstilkunstner, Louise Sass, arbejder på unikatekstiler i stort format, der forholder sig til rum og erindringer af rum. Arbejdet er en videreførelse af projektet Postkort, som hun påbegyndte i 2010 med serien På vej til Torcello og Barok i 2011.

I sine stoftryk arbejder hun med at betone oplevelsen af rum på flere måder. En metode er at bearbejde fotografiske forelæg med forskellige greb. En anden del af trykkene fremstår som abstrakte kompositioner.

Postkort
I 2013 fotograferede Louise barokarkitektur og stilhistoriske bygninger i Rom til en række nye værker i Postkort-serien. Hendes nye arbejder i det barokke tema tager udgangspunkt i samme fotografier fra opholdet i Rom, der forestiller byrum og fragmenter af rum. Louise afsøger mulighederne for at koble det fotografiske udtryk med det analoge tekstiltryk og derved bevæge sig henimod et nyt tværæstetisk udtryk.

Barokfriser
Under sine to seneste ophold ved SVK i 2015 og 2016 arbejder Louise med en metode, hvor hun fjerner store dele af fotografiet. Det rensede fotografi koges ned til et linjeforløb og fortolkes yderligere i stoftrykket, idet hun stempler motivet på stoffet i forskudte lag. Et af formålene er at finde frem til en optik, som kan ophæve de statiske arkitekturformer, fx ved at indskyde svævende lag og beskære kanterne i dynamiske vinkler.

Nye farver og sammenstilling af unikatryk
Louises abstrakte unika tryk opstår i en undersøgelse af et farvespektrum, hvor hun arbejder med forskudte planer af farvede felter. I løbet af denne proces eksperimenterer hun med nye farvestillinger. Hun anvender reaktive farvestoffer og  teknikken overtryk, idet hun trykker de transparente stoffarver direkte på stoffet i 2-4 overlappende lag frem for at blande dem før trykprocessen. Derved mættes farven gradvist, mens den bygges op og giver intense og mere komplekse farvevirkninger i fladen. Dette arbejde er resultatet af en systematisk farveanalyse, som er påbegyndt i 2010 ved at bruge de tre primærfarver og sort i varierende lyshedstrin. Under sine seneste ophold ved SVK i 2015 og 2016 er systemet udvidet med flere farver og nye metoder. I de nye arbejder fletter Louise flere udtryk sammen i en collageteknik og eksperimenterer med at skalere udtrykket op til større dimensioner.

”Et gennemgående træk i mit udtryk er lysende og intense farver, rumlige forskydninger og dynamiske, rytmiske forløb. Det handler på én og samme tid om at arbejde med kompleksitet og forenkling, rum og flade, rytme og forskydning. At bearbejde et tema og teste dets muligheder i forskellige skalaer, udtryk og medier,” fortæller Louise.