Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
6_matilde duus

Professionelle rammer om kunsten

Statens Værksteder for Kunst tog imod de første kunstnere i 1986. Siden har huset spillet en rolle i produktionen af flere tusinde projekter inden for kunst, design, kunsthåndværk, arkitektur og konservering. I dag løses årligt omkring 200 projekter i værksteder og atelierer i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn.

SVFK løser en afgørende opgave for kunst- og kulturlivet. Gennem mere end 30 år har vi hjulpet professionelle designere og kunstnere både med udviklingsprojekter og med egentlig værkproduktion til ind- og udland. Vi deler ud af de mange processer, der foregår i huset, ved at holde faglige arrangementer, producere video fra værkstederne og beskrive projekterne i ord og billeder.

0
Projekter i gns. om året
0 %
Værkproduktion
0 %
Udviklingsprojekter
0
Videoer i Art Production Channel
0
Gæster årligt til arrangementer

Organisation

SVFK ledes af direktør, Frederik Hardvendel. Vurdering og godkendelse af ansøgere sker fire gange årligt i to faglige områdeudvalg for hhv. billedkunst og design / kunsthåndværk. Forpersonerne fra hvert udvalg sidder med i værkstedsrådet, der har til opgave at rådgive ledelsen om kunstfaglige spørgsmål og ansvar for at godkende indstillinger fra områdeudvalgene.

Birthe Tinning

Administration

Rebekka Lewin

Kommunikation / formidling

Ulrik Bebe

Leder af træværkstedet

Mads Bartholin Herred Johnsen

Leder af metalværkstedet

Walter Terrazos

Konsulent på IT-værkstedet