Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00

Statens Værksteder for Kunst har på grund af sin størrelse ikke sin egen whistleblowerordning. Ønsker du som whistleblower at indberette forhold vedrørende Statens Værksteder, kan du benytte den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet. Du finder Datatilsynets eksterne whistleblowerordning her: Whistleblowerordningen i Datatilsynet.

Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Du kan læse mere her: