Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 3. august 2020 kl. 24:00

Områdeudvalg og værkstedsråd

SVFK ledes og drives af en lille gruppe mennesker dedikeret til værkstedsspecialer, kommunikation og administration. Ansvaret for ansøgningsprocessen og kunstfaglige spørgsmål ligger i Værkstedsrådet, der består af repræsentanter fra de to faglige områdeudvalg.
NB! Ny udvalgsstruktur med kun to områdeudvalg afløser de nuværende fire udvalg fra august 2020.

Medlemmer af værkstedsrådet
28. august 2019 – august 2020

Formand: Billedkunstner, Jens Bohr

Næstformand:
Designer, Ane Lykke

Keramiker, Gitte Jungersen

Konservator, Jesper Lund Madsen

Billedkunstner, Gorm Spaabæk

Udpeget af Akademiraadet

 

Udpeget af Akademisk Arkitektforening og Design Denmark i fællesskab

Udpeget af Danske Kunsthåndværkere


Udpeget af Konservatorskolen

 

Udpeget af Akademiraadet

Udvalget for billedkunstnerisk virksomhed
Medlemmer pr. 28. august 2019

Formand: Billedkunstner, Jens Bohr

Udpeget af Akademiraadet
Periode: 29.06.2017 – 31.05.2020

Billedkunstner, Peter Holm

Udpeget af Akademiraadet
Periode: 27.06.2018 – 31.05.2021

Billedkunstner, Tanja Nellemann Kruse

Udpeget af Billedkunstnernes Forbund
Periode: 28.08.2019 – 31.05.2022

Udvalget for design
Medlemmer pr. 28. august 2019

Formand: Designer, Ane Lykke


Udpeget af Akademisk Arkitektforening og Design Denmark i fællesskab
Periode: 29.06.2017 – 31.05.2020

Arkitekt, Karina Mose

Udpeget af KADK og Arkitektskolen i Aarhus i fællesskab
Periode: 27.06.2018 – 31.05.2021

Industriel designer, Henrik Sørig

 

Udpeget af Akademiraadet
Periode: 28.08.2019 – 31.05.2022

Udvalget for kunsthåndværk
Medlemmer pr. 28. august 2019

Formand: Keramiker, Gitte Jungersen

Udpeget af Danske Kunsthåndværkere
Periode: 29.06.2017 – 31.05.2020 (genbeskikket)

Skulptør, Carl Emil Jacobsen

Udpeget af KADK: Skolen for Design + Designskolen Kolding
Periode: 27.06.2018 – 31.05.2021

Tekstildesigner, Iben Høj

Udpeget af Akademiraadet
Periode: 13.12.2018 – 31.05.2022

Udvalget for konservering og restaurering
Medlemmer pr. 28. august 2019

Formand: Konservator, Jesper Lund Madsen

Udpeget af Konservatorskolen
Periode: 29.06.2017 – 31.05.2020

Konservator, Pernille Holm Mogensen

Udpeget af Nordisk Konservatorforbund
Periode: 27.06.2018 – 31.05.2021

Snedkerkonservator, Claus Englund Pedersen

Udpeget af Akademiraadet
Periode: 28.08.2018 – 31.05.2022

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter