Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På grafikværkstedet arbejder kunstnerduoen Nøne Futbol Club med kobbertryk og litografi. De videreudvikler et motiv fra tidligere værker: bildæk. Hvor de før har fortolket motivet i medier som video, træ og kul, arbejder de nu med grafiske tryk. Det samme motiv udtrykkes igen og igen i forskellige udformninger og materialer.

”Det er ilden, der gør arbejdet, ikke os”, fortæller de. De er optaget af processen og af at afgive en del af kontrollen, en del af agensen til de materialer, de arbejder med, acceptere tilfældighederne. Ilden, de taler om, henviser til et tidligere arbejde med samme motiv, som de nu arbejder grafisk med. Værket ligner udbrændte bildæk af gummi, men bildækkene består egentlig af brændt træ. Der opstår en materiel forvirring, en illusion; vi genkender bildækket, det er sort og af gummi, men det er et synsbedrag.

Kunstnerisk loop
Nøne Futbol Club arbejder ofte sådan: de trækker nye udtryksformer ud af et enkelt motiv. De har lavet et videoværk, hvor en stor bunke bildæk af træ afbrændes. Værket bærer en dobbelthed i sig. Det skaber associationer til demonstrationer, aktivisme, giftige lugte og brand i gaderne, men er i sin konkrete materialitet egentlig et almindeligt bål, træ brændes af, det dufter, og bærer således også det hyggelige ved bålet i sig. Med kulrester fra afbrændingen har de lavet kultegninger af bildæk, gentagelsen af motivet og genbruget af materialer fra et værk til det næste. Et slags kunstnerisk loop, der fortsætter på grafikværkstedet, hvor de ud fra fotografier af virkelige bildæk laver kobbertryk og litografier.

Materialernes medbestemmelse
Processen lader sig ikke fuldstændig kontrollere. Rester af sværte på kobberpladerne gør hvert enkelt tryk unikt, en forskydning af pladen i trykken forskyder motivet på papiret. De vil gerne have det sådan: ”Vi afgiver en del af kontrollen til materialerne, lader dem arbejde med”, fortæller de, ”så overraskes vi af tilfældighederne og accepterer dem”.

Den grafiske arbejdsproces med dybtryk er omstændelig. Motivet overføres til kobberpladen, så det bliver muligt at se, hvor der skal ætses. Motivet ætses ned i pladen med syre, så fordybninger opstår. Med akvatinte skabes der mulighed for farvenuancer fra lys til mørk, grå til sort. Sværten smøres på hele pladen, så det lægger sig i fordybningerne. Derefter tørres pladen af, så sværten kun findes i fordybningerne, der udgør motivet. Til sidst overføres motivet fra kobberplade til papir i trykpressen.

De grafiske værker skal udstilles sammen med andre af kunstnerduoens værker på TEGN: Art-space og Chart Art Fair.

Cirkelbevægelse
Processen får noget cyklisk over sig, når Nøne Futbol Club arbejder med det samme motiv i forskellige udformninger og genbruger materialer fra tidligere værker til at skabe nye. De planlægger nu et værk, der skal få motivet til at vende tilbage til sin oprindelige form. De har tidligere støbt bildæk i gips og bemalet dem, nu vil de støbe bildæk i gummi og på den måde vende tilbage til det materielle udgangspunkt for de mange bildæk-værker, de har skabt i tidens løb. Der går en form for cirkelbevægelse fra den motiviske inspiration til afstøbningen af bildæk i gummi. Den materielle forvirring ophæves; materiale og motiv stemmer overens.

Skrevet af Helene Johanne Christensen