Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På SVK arbejder tekstildesignerne Kristine Mandsberg og Rikke Hymøller på projektet ”Dialog/Monolog”.

Projektet er afledt af det eksperimenterende forum og fælles samarbejde KUNSTIG, der har til formål at udfordre tekstilers skulpturelle potentialer.

Ud fra et fælles tema samt en løbende faglig dialog udfører Rikke og Kristine hver deres fysiske manifestation, som forholder sig til henholdsvis gulvet, loftet og vægen.

Kristine har fokus på materialitet, tekstile strukturer og den håndværksmæssig konstruktion. Hun er optaget af, hvordan et objekt forholder sig til beskueren og det rum, det installeres i. De værker hun udfører på SVK har figurativ og foranderlig karakter. Hun har blandt andet eksperimenteret med at lave et objekt i faldskærmstof, der tager form som en stor champignon, når en blæser placeres under den.

Rikkes arbejde er funderet i research, og en konceptuel tankegang baseret på eksperimenter direkte i materialet. Hun er optaget af tekstilers rumvirkning, og hvordan de indtager rum. Hendes tekstile værker er abstrakte og organiske.

På SVK arbejder hun med en større rumlig collage bestående af en serie tekstile skulpturelle objekter, hvor hun undersøger forskellige materialemøder bla. mellem tekstil, træ, messing og reb, og gør brug af tekstile teknikker såsom remasol tryk, vikling og knytning.

En del af opholdet på SVK går ud på at udfordre hinandens metoder og vanlige arbejdsprocesser.

Dialog /monolog