Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På grafisk værksted arbejder Anne Louise Blicher med grafiske tryk med anvendelser af flere forskellige teknikker.

Jan. 2016

Anne Louise Blicher skal udstille på Fanø Kunstmuseum. Her tager hun tematisk udgangspunkt i Vadehavet – og særligt kontrasten mellem overfladen og det liv, der blotlægges i forbindelse med tidevandet.

Denne kontrast mellem det synlige og skjulte fører Anne Louise videre til værkerne. Hun arbejder med figurative motiver, men bryder disse ned ved at skjule dele af motivet og i visse tilfælde tone dem ud til det punkt, hvor de synes nærmest som rene flader. Det er spillet mellem det figurative, positive rum og det omgivne, negative rum trækkende tråde til tidevandet, der skiftevis blotlægger og dækker livet under overfladen.

Teknikkernes udtryk og muligheder

Anne Louise anvender forskellige grafiske teknikker. Hun arbejder bl.a. med et stort værk trykt på thaisilke med motiver af fugle, muslinger og søstjerner. Her ridser hun motiverne i plakatpap, som efterfølgende trykkes på thaisilken, samt runde flader skåret ud af papkasse-pap. At anvende pap muliggør, at Anne Louise kan arbejde med former og stykker, og pappet danner afgrænsede, definerede felter. Til at trykke på silken bruger hun vandbaseret sværte, idet stoffet har en anden tekstur end papir.

Ligeledes arbejder Anne Louise med kobbertryk. Med udgangspunkt i billeder og fotografier af Vadehavets dyreliv, har hun tegnet motiverne i hånden, hvilke nu skal ridses over på kobberpladerne. Motiverne vil efterfølgende blive delvist dækket, idet hun trykker flader oven på det figurative mønster.

Ud fra egne malede motiver arbejder Anne Louise samtidig med fotopolymer. Bl.a. anvender hun hesterejen som et motiv, der gentages nærmest som en serie, men i mere og mere utydelig form. Nogle af motiverne træder figurativt frem, mens andre er rene flader.

Mange teknikker er på spil, men for Anne Louise handler det ikke om teknikken i sig selv, men nærmere det udtryk, som de forskellige teknikker kan bidrage med:

”Jeg tænker det ikke så meget som forskellige teknikker, men nærmere som en arbejdsproces, fordi der er noget, som jeg kan opnå med det ene og noget, som jeg kan opnå med det andet. Jeg har en stor erfaring i teknikkerne, så det er ikke fremmed for mig. Teknikkerne giver forskellige udtryk – jeg tænker ikke teknik, jeg tænker på resultatet”.

Foruden de grafiske værker vil udstillingen vise oliemalerier, tegninger, kollager og en række bede-flag, som de besøgende kan købe med hjem.