Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Omdrejningspunktet for Bjarke Ballisagers arbejde på Statens Værksteder er en serie modulære skulpturelle møbler. Igennem et ophold på træværkstedet har han arbejdet på at udvikle og undersøge værker, der udfordrer den konventionelle opfattelse af møbler.

Maj 2024

På træværkstedet arbejdede jeg på at udvikle forskellige variationer af mine modulære møbler. Modulerne er skabt, så de både fungerer individuelt og i samspil med hinanden, hvor nye konstellationer bestandigt kan opstå og inspirere brugeren. De enkelte moduler peger derfor ikke mod en prædefineret korrekt brug, men fremmer i installationen kreativ bevægelse, stillingtagen og aktivering.

Hensigten med mit værk er at understrege vigtigheden af at tage leg og kreativitet alvorligt – også i vores fysiske indretning af verden.

Det er endvidere min intention at sætte fokus på bæredygtighed, dels gennem designets foranderlige natur, men også ved brug af resttræ eller kasseret træ, doneret fra Dinesen og PA Savværk. Jeg har derfor designet modulerne på en måde, der muliggør, at jeg kan producere værket af mindre stykker hårdt træ, der ellers ville blive kasseret i traditionel møbel- og gulvproduktion. At fremstille værket/prototyperne af resttræ, heriblandt Douglas-gulvplanker, kommer dog med en del udfordringer. Heldigvis har det været til stor hjælp at have adgang til værkstedets tre-aksede CNC samt det store udvalg af skruetvinger.