Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Helsehuset for Smertelindring i Tromsø var jeg invitert til for å lage en utsmykking til Det Stille rommet. Dette rommet skal brukes av mennesker fra alle religioner for bønn, kontemplasjon, sorgsamtaler og minnestund. Rommet er lite og kan kun gi plass til 18 mennesker. Rommet brukes også for samtaler mellom pasient, pårørende og helsepersonell.

Feb. 2022

Det Stille Rommet skal altså brukes til mange anledninger. Utarbeidelse av forslag og godkjenning av dette ble foretatt og godkjent. Prosjektet jeg presenterer i disse bilder er ennå ikke montert. Dette på grunn av bølger med koronasmitte som har skyllet inn over Helsehuset siden jeg kom tilbake fra København i juli. Jeg har derfor ikke fått lov å komme inn med teknikere for å montere.

Kunstverket består av et bånd som er 0,5 x 5 meter og spennes opp på fondveggen, så de som er der ser det når de kommer inn i rommet, og alle som sitter på stolene har det rett frontalt. Båndet er vevd og trenden er plantefarget i ikat-teknikk. Jeg har brukt Prikkperikum, Vau, Bjørkeblader, Vill Kørvel, Indigo, Cochenille og Krapp. Og fargene blir multiplisert ved at noen overfarges av andre. Materialet er Hørgarn 8/2. Innslaget er Kirurgisk ståltråd, gulltråd, Pianostreng, Glasstaver, Bjørkefinér og Hørgarn plantefarget.

Jeg vevde på den digitale veven med 24 skafter og brukte variasjoner over diamantkipper. Jeg skapte egne variasjoner over kipper og fikk undersøkt de digitale muligheter i denne vevebindingen spontant underveis i prosessen, først på en smalere prøve. Etter analyse av prøvematerialet både av farger og bindinger, farga jeg ny renning i verkets endelige bredde og lengde. Jeg hadde tilgang til Indfargingslokalet og farget også noe utendørs i Medisinhaven for Radikal omsorg på Kunsthall Rønnebæksholm. Der har jeg deltatt i utstillingen Soil. Sickness.Society. fra 23. juni til 30. oktober 2021.