Skip to content Skip to footer
Brief info

Norge, 1953

Uddannet ved Three Schools of Art, Toronto 1974/75 og Kolding Kunsthåndværkerskole 1975-1979.

Arbejder med en kombination af traditionelle tekstile teknikker med ny teknologi, rumlige installationer og skulpturelle objekter.

Hauan er en kunstner som stadig finner nye måter å kombinere tradisjonelle tekstile teknikker med ny teknologi. Interessen for denne sammenkoblingen har grobunn i en nysgjerrighet for materialitet, for det taktile, det å sanse i kombinasjon med romlige tekstile installasjoner og skulptur. Hauan har i siden 2007 samarbeidet med Urstad i mange store fiberoptiske lydinstallasjoner. Installasjonene er totale felles verk og utstilt i hvite kuber, black box eller som SPRANG i en løe fra 1700-tallet. I Hauans tekstile kunstneriske uttrykk er det plantefargingen som har vært var en del av hennes praksis i mange år. Kunstprosjekt hvor hun kartlegger og arkiverer landskap/steder ved plantefarging av store tekstiler. Eksempelvis grensene mellom Norge/Russland og Palestina/Israel. Kan hun reise tilbake om to år å finne de samme planter og de samme grenser? Geopolitiske spørsmål stilles i disse kunstverk. I 2018 ble hun tildelt Ulrik Hendriksens Ærespris.

Hun har sin arbeidsplass på Kysten,  atelierfellesskap i Tromsø, hvor hun også er professor II på Kunstakademiet ved Arktisk Universitet Nord-Norge.

Projekter af

Helsehuset for Smertelindring i Tromsø var jeg invitert til for å lage en utsmykking til Det Stille rommet. Dette rommet skal brukes av mennesker fra alle religioner for bønn, kontemplasjon, sorgsamtaler og minnestund. Rommet er lite og kan kun gi plass til 18 mennesker. Rommet… Læs mere

Siden 2000 har den norske tekstilkunstner Hilde Hauan arbejdet med vævning og andre tekstile teknikker i fiberoptik – ofte i kombination med sensorer, der reagerer ved blandt andet bevægelse og lys. På Statens Værksteder har hun haft ophold på væveværkstedet, hvor hun har udviklet og… Læs mere