Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Møbeldesigner Else-Rikke Bruuns projekt er materialeundersøgelser og eksperimenter med CNC-fræsning til udvikling af nye prototyper.

Jul. 2015

Else-Rikke Bruun har gennem to måneder opholdt sig i Træværkstedet, hvor hun har eksperimenteret med CNC-fræsning af både massivt træ og krydsfiner. Samtidig har hun arbejdet specifikt på at opnå et tekstilt udtryk gennem bearbejdning af træet.

Udgangspunktet for hendes ophold er at udføre en række nye skitser og produkter, for derigennem at udvikle sit formsprog og skabe et katalog af prototyper som grobund for fremtidige projekter.
Hun har undervejs i processen været bevidst om at anvende tiden i værkstedet på at afprøve nye ideer og samtidig lade ideerne udspringe af materialerne og produkterne.
Det er der kommet flere unikaobjekter ud af, som hun ikke på forhånd kunne forudse.

“Det hele hænger sammen. Når man laver én ting, afføder det noget nyt. Sådan sker der ind imellem nogle sjove spring.”

Til sine forsøg med krydsfiner har Else-Rikke anvendt helt tynde plader af flyverfiner, som hun har skåret op og foldet i forskellige former.
Ideen til at eksperimentere med den foldede krydsfiner, tager afsæt i en skærmvæg, hun fremstillede sidste år, som bestod af tynde finerplader, der er vævet sammen og fastgjort på en karm. Hun er fortsat fascineret af tanken om at spænde finer op, folde det til skærme og i det hele taget arbejde med det som var det tekstil.

Med sig videre får Else-Rikke en serie af forskelligartede unikaer og materialeerfaringer, som hun efterfølgende vil evaluere på i forhold til, hvad hun oplever, der fungerer og kan videreudvikles.

> Biennalen for kunsthåndværk og design