Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Grafikværkstedet på SVFK har Pernille Kløvedal Helweg arbejdet på sine linoleumstryk til fællesudstillingen KIEK DE DAT AN.

Aug. 2019

KIEK DE DAT AN: en fællesudstilling

Det gælder for det talte såvel som billedsproget, at Tyskland og Danmark har en fælles kulturarv gennem århundreders gensidig udveksling og påvirkning. Den arv forsætter vi med.

Vi er fem billedkunstnere, der i 2019 skabte vores eget forskningsprojekt på ord og billeder i fællesskab. En gang om ugen udfordrer vi hinanden med ord på skift, som vi sætter billeder på. Det kan være tegning, grafik, skulptur eller maleri. De fem billedkunstnere er: Niels Reumert, Søren Ankarfeldt, Nils Vollertsen, Svend Danielsen, og undertegnede, Pernille Kløvedal Helweg.

Arbejdsprocessen

Da jeg er grafiker, er mit bidrag til udstillingen fortrinsvis grafiske værker.

Jeg var forberedt og havde snittet linoleum, da jeg ankom til SVFK. Så det handlede om at valse farve ind, komponere farverne og i visse tilfælde trykke lag på lag. Dermed bliver værket todimensionalt i sit udtryk.

De gode faciliteter gør, at man kan nå meget på kort tid. Der er masser af plads til at folde sine tryk ud og se dem i et hug. Det giver under tilblivelsen af værkerne en mobil rummelig helhedsoplevelse at se sine billeders fortællinger, toner, farvebehandling, komposition og billedegrammatik i et koncentreret tidsrum med fordybelse og plads til overraskelser i processen. F.eks fandt jeg frem til, at mine ord-bannere kunne trykkes på begge sider, så de kan hænge fra loftet og blive en ord-installation på udstillingen. Ordet er trykt vertikalt, men kan også, med lidt god vilje, læses horisontalt, og det kan der komme sjove ord ud af.

Jeg eksperimenterede med at komponere litografisk feltgrafik med linoleumstryk, og det gav nærmest en malerisk effekt. Motivet var motiveret af ordet vildsvinehegn. Jeg har selv set og rørt ved det malplaceret grimme vildsvinehegn og undret mig over, hvad det skulle gøre godt for. Blandt andet fordi jeg har set en video af lykkelige uvidende vildsvin, der uden pas og problemer kravler over hegnet eller svømmer over Flensborg Fjord til Danmark.

Se Kløvedal Helwegs arbejdsproces på SVFK her