Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På et seks ugers ophold i grafisk værksted har Mette Borup afprøvet forskellige sammensætninger af nye serier af fotogravurer og andre grafiske værker til to udstillinger på henholdsvis C4 Projects og Enter Artspace. De grafiske værker vil i udstillingsøjemed indgå i installationer med naturmaterialer.

Oktober 2023

‘Ultimately all earthlings are kin in the deepest sense’
– Donna Haraway

Begrebet kinship/slægtskab bruges for at definere slægtsskab med andre arter, planter som dyr og sted – og i den amerikanske videnskabsteoretiker (forsker, feminist og forfatter) Donna Haraways begreb ‘to make kin’ / at skabe slægt. Mette Borup Kristensens kunstneriske praksis behandler forskellige måder at forbinde sig til naturen på.
 
At skabe forbindelse til naturen, steder og andre arter er for hende også en form for klimaaktivisme. Ved at mærke og blive bevidste om vores egen rolle og forbindelse til naturen og jordens økosystem vil vi mærke behovet for mere natur omkring os, have lyst til at passe på den og dermed tilpasse os en bæredygtig livsførelse i balance med de ressourcer, der er til rådighed.

Borup Kristensen dykker ned i de forbindelser og det slægtskab, der er grundlaget for hendes praksis, og som kommer til udtryk på forskellige måder i værkerne og udstillingen – forbindelser mellem materialer, mellem menneske og natur, mellem generationer i hendes slægt, mellem mennesket og planeterne i solsystemet (astrologi).

Gennem de seneste år har hun arbejdet på serier i forskellige formater af fotogravurer med naturmaterialer som motiver – ofte af små objekter som plantefrø og frøstande, sneglehuse, sten og skaller, som hun indsamler og bruger i andre rumlige værker. 

Under opholdet på grafikværkstedet har hun haft mulighed for at se hele serier med op til fyrre værker samlet og dermed fået øje på nye sammenhænge og fortællinger på kryds og tværs af serierne. Ud af den totale serie har hun udvalgt nye serier til udstilling og tilføjet de ekstra nye motiver, der skulle til for at færdiggøre serien. Derudover har hun eksperimenteret med forskellige udtryk gennem flere farver tryksværte i trykningen .

Som noget helt nyt har hun forsøgt at kombinere fotogravure og pigmentprint og inkluderet pladerne, fotopolymerpladen og kobberætsningen i værkserierne.