Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Arkitekterne, Gunhild Buskov Romme og Kaja Sofie Skytte, arbejder på at bearbejde objekter i sandsten og sammenstille dem i formationer. De udvikler desuden ophæng og koblingsled i messing til at forbinde de forskellige kompositioner.

Gunhild og Kajas arbejde er en videreførelse at et projekt påbegyndt under et arbejdsophold på Can Lis i juni 2015. Projektet tager afsæt i feltstudier af mallorcinsk byggeskik, som de har omsat til fysiske skitsemodeller i sandsten. Disse sten er bearbejdet på Mallorca og efterfølgende fragtet til Danmark. Gunhild og Kaja arbejder på at sammenstille stenene, og på SVK er de nu ved at udvikle koblinger og ophæng i messing.

Arbejdet med sandsten
Gunhild og Kaja har udvalgt sandsten fra lokale stenbrud i Porreres og Santanyi, hvor man inddeler stenene i tre typer: Amarillo, Salmon og Blanco.

”Set i sammenhæng oplever man stor forskel mellem de tre typer, da stenene fremhæver hinandens nuancer i struktur og farve. Dette arbejder vi videre med i vores sammenstillinger”, fortæller de.

Gunhild og Kaja har fået stenene i rektangulære skiver af forskellig tykkelse. De har herefter skåret halvcirkler og kvartskiver ud med en fukssvans, mens kuglerne er blevet til ved at skære otte hjørner i en stenblok og herefter bearbejde dem med rasp. Gunhild og Kaja ønsker at fremhæve sandstenenes taktile egenskaber. Stenene har en utrolig porøs struktur, som de ikke ønsker at slibe væk, og der er stadig savspor i de rå overflader fra stenbruddet.

Sammenstillinger
Sandstenene rummer en nuanceret fortælling om tilblivelse, geografisk herkomst og mekanisk bearbejdning – og struktur, tekstur og farve som er unik for hver enkelt sten. Gunhild og Kaja fokuserer derfor på de kvaliteter, det fysiske materiale rummer, når de skal udforme deres sammenstillinger. De har desuden eksperimenteret med både flade og tredimensionelle kompositioner, forskellige højdeforskydninger og afstande mellem stenene. Gunhild og Kaja ønsker at fremmane et let udtryk på trods af stenenes tyngde og kobler dem derfor med en vis afstand. Nogle hænges op for at skabe luft i kompositionen. De kugleformede sten står som udtryk for en fuldendt geometri, og de skal ikke messingbearbejdes. For de to arkitekter er det interessant at sammenstille de bearbejdede og skarpskårne skiver med de grove og rå kugler, som til gengæld har krævet omfattende håndarbejde.

Koblinger i messing
Gunhild og Kaja har valgt metal som materiale, da det står i kontrast til og fremhæver stenenes stoflighed og massive karakter. Koblingen fungerer også som markering af stenens skarpskårne kant og mellemrummet mellem stenene. I metalværkstedet har de udviklet beslag i messing. De har udformet koblinger, der fungerer som greb, der slutter omkring stenene på en måde, så der skabes forskydninger imellem dem. En anden kobling er lavet ved at skrue to stykker messing sammen og lime det ene stykke fast til sandstenen, så koblingen kan bære en anden sandsten ovenpå den første. Valget er faldet på messing, fordi det har samme varme glød som sandstenene. Ophængene skal installeres sammen med de øvrige kompositioner, så de tilsammen danner en helhed, hvor der også arbejdes i højden. De har både udformet vertikale og horisontale kompositioner, og ophængene bliver således den tredje rumlige dimension.