Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rune Fjord arbejder i store formater med fire projekter af forskellig karakter, der på hver sin måde opfordrer til et samfund, hvor der er plads til mennesket og dets forskelligheder.


Der sker noget i hvert hjørne i store formater, hvor Rune Fjord og hans forskellige samarbejdspartnere og medhjælpere arbejder på fire projekter af forskellig art. Blandt projekterne er et procesværktøj udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, forskellige installationer til det nye museum RAGNAROCK i Roskilde, en sejlende kærlighedshappening og skilsmisseinstallationen ‘Lost Love’ til Nikolaj Kunsthal.

I sin arbejdsproces foretrækker Rune at lave flere projekter parallelt med hinanden, som det er tilfældet under hans ophold ved Statens Værksteder for Kunst. Han arbejder med kunsten på en håndgribelig måde, og han bevæger sig i feltet mellem billedkunst og design. Selvom værkerne ikke er eksplicit politiske, rummer de implicitte politiske hentydninger, når de fremviser nye perspektiver og derved påpeger, at der måske er brug for ændringer i det samfund, vi lever i.

Kunst og arbejdsmiljø
En af rummets store vægge har karakter af en omfattende opslagstavle med masser af ophængte billeder og tekst. Her arbejder Rune og en række repræsentanter for Københavns Kommune på et procesværktøj, der skal forbedre arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere. Rune bruger sin viden om kunst, design og rumlighed i arbejdet med problemstillinger på kontorarbejdspladsen og bringer kunst og kultur ind i relation til arbejdspladsen. Værktøjet skabes ud fra input fra medarbejderne, og selvom det udarbejdes i samarbejde med kommunen, bliver værktøjet universelt, så det kan bruges på arbejdspladser generelt.

Lyd man kan røre ved
På bordet står nogle modeller bygget af små skumfirkanter. Modellerne viser en række installationer under titlen Red Noise til museet RAGNAROCK i Roskilde, der åbner i slutningen af april og beskæftiger sig med pop, rock og ungdomskultur. Installationerne er lavet i samarbejde med firmaerne White Noise Agency og Yoke. Til det færdige projekt bruger han i stedet for skumfirkanter fliser i størrelsen 90 x 90 cm.

En af installationerne er et rum, hvor et videoværk af Graham Dolphin skal vises. En anden tillader museumsgæsten selv at spille musik på en trommemaskine, og en tredje laver lydbølger om til vandbølger i et aflangt bassin. Lydbølgerne styres også af museets gæster, der selv afspiller den lyd, de ser afbildet i vandet.

Lost Love og Heartbeat Nation
På gulvet ligger et skibssejl spredt ud. Det skal dekoreres med hjerter og monteres på en sejlbåd, der skal sejle gennem København til happeningen ’Heartbeat Nation’ den 7. maj 2016. Fra båden afspilles lyden af et bankende hjerte. Projektet er inspireret af Yoko Ono og John Lennon.

Med installationsværket ’Lost Love’, der udstilles på Nikolaj Kunsthal, opfordres den besøgende til at donere sin vielsesring gennem en ceremoniel handling. Et skrin står på en opsats, og her kan besøgende lægge deres ringe i. De indsamlede ringe skal smeltes om og genfødes som en tro kopi af et anatomisk hjerte. De gæster, der donerer ringe skal først udfylde en formular og efterfølgende får de et underskrevet dokument som bevis.

Installationen skal muligvis flyttes til andre steder, så der er flere muligheder for at donere ringe. Det vil ske i et optog, hvor skrinet får tilføjet håndtag, så to mennesker kan bære det. Hjertet bliver udstillet på Københavns Bymuseum, der ligger i bygningerne, hvor det gamle overformynderi engang lå.