Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Håndskrevne breve og geografiske ruter udgør brikkerne i det puslespil, som den colombianske kunstner, Sandra Rengifo, er ved at samle om den berømte danske filosof, Søren Kierkegaard. Ved at tolke hans breve og følge hans ruter, håber hun at finde svaret på nogle af eksistentialismens hemmeligheder.

Projektet, Kikkertens hemmelighedsfulde Aand, undersøger konceptet “hemmeligheder” med udgangspunkt i Kierkegaards håndskrevne breve og manuskripter. Sandra gransker de godt 150 år gamle breve, som en guldgraver ville nærstudere et skattekort, på jagt efter tegn eller skjulte beskeder.

Med stor erfaring med film- og tv-produktion oversætter Sandra sin research til billeder og film, optaget analogt og digitakt både i Danmark og i sit hjemland, Colombia. Det filmiske narrativ anvender hun i et mix af maleri, video og foto.

I Kierkegaards fodspor
Sandra kommer ud af en familie af fotografer. Det gamle håndværk kombinerer hun i dette projekt med elementer og tegn fra sin research af Søren Kierkegaard. Fx har hun opsøgt en række lokationer, nævnt i Kierkegaards breve, og anvendt forskellige rekvisitter, så som en kikkert og en sekstant, der også optræder i den kendte filosofs værker.

Sandra er især inspireret af et lille fragment af et brev, som Kierkegaard sendte til sin forlovede, Regine Olsen. I brevet har Kierkegaard skrevet om at miste sig selv i udsigten fra Knippelsbro, samt tegnet sig selv gående på Knippelsbro med en kikkert. Netop dette brev er en central del af Sandras research, som hun behandler både konkret og abstrakt på samme tid:

Eksempelvis optager hun video igennem den gamle kikkerts slørede linse, både af Kierkegaards ruter i Danmark og af det Colombianske landskab, i et forsøg på at se samtiden gennem Kierkegaards øjne.

Ud af vinduet på Store Foto på SVK, hvor Sandra har haft ophold, kan man skimte netop Knippelsbro. Den udsigt har hun filmet og affotograferet på forskellig vis, samt kombineret det med digitale scanninger af Kierkegaards brev til Regine Olsen. Disse har hun renset for alle tydelige sætninger og ord, så der kun er overstregninger og kruseduller tilbage. Det samlede udtryk bliver en mosaik af film, fotos og scanninger, der understreger, at det usagte bærer på de største hemmeligheder.