Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På SVK arbejder billedhugger Søren Assenholt på fem værker, der skal indgå i en separatudstilling på Esrum Kloster sammen med 12 af hans tidligere værker. Værkerne går i dialog med klosterets originale middelaldertræsnit samt diverse indlån, som er en integreret del af udstillingen.

GULV-RELIEF, ALTERTAVLE OG FAMILEPORTRÆT

Et af de værker Søren udfører på SVK er en replika af Esrum Klosters altertavle, som i dag hænger på nationalmuseet. Altertavlen måler 2×2,5 meter og Søren skærer den ud af asketræ fra den nærliggende Gribskov, som Naturstyrelsen har doneret.

Sørens altertavle adskiller sig fra originalen ved kun at indeholde de ændringer, som protestantismen har bidraget med. Det vil sige, den er blank, bortset fra en pibekrave, en messehagel og præstens hår.

Udover altertavlen laver Søren et 50 kvadratmeter stort gulv-relief i egetræ samt to skulpturer udført i lindetræ. Motivmæssigt tager de to skulpturer udgangspunkt i Sørens personlige relationer, idet den ene er et portræt af hans datter Selma og det andet en abstraktion over en slåskamp mellem Søren og hans svigerfar.

PROCES OG METODE

Søren er optaget af taktilitet, rum og forholdet mellem lys og skygge. Han udfører de fleste af sine værker i lindetræ, som han bearbejder ved at snitte dybe, aflange spor i det homogene træ med stemmejern i forskellige størrelser. Han starter med de brede jern og ender med de smalle og tynde. ”Målet er et resultatet, der er sirligt og detaljeret uden at være for glat og striglet”. Forud for selve håndarbejdet får Søren skåret motivet groft ud på en CNC-fræser.

Gulvrelieffet og de to skulpturer bearbejder han efter sin vanlige metode. I udstillingsrummet skal skulpturerne belyses skævt fra siden, og snitsporene i træet vil tilføre værket en højere grad af tredimensionalitet.

For at skabe kontrast til skulpturerne og gulv-relieffet har Søren valgt at behandle altertavlen på alternativ vis. I stedet for at skabe et fint og detaljeret udtryk ved at arbejde med stemmejern, høvler han træet med en motorsav på langs af årene. ”Resultatet er en rug overflade og et mere ferskt og tilfældigt udtryk, der mimer strukturen fra en flækket træstamme.” At altertavlen er lavet i asketræ, som er enormt hårdt og sejt, har været en medvirkende årsag til, at Søren blev motiveret til at tænke i alternative metoder.