Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Erik Hagens har fået til opgave at udsmykke seks nye tre-fløjede alterskabe til Skovlunde Kirke. Hvert skab vil have en historie at fortælle fra en særlig bibelsk højtid. Ved hjælp af symbolbærende tegninger beskrives de kirkelige højtider, og på humoristisk, politisk og satirisk vis formidles og overføres biblens budskaber på samtidens problemstillinger.

På store lærreder i SVKs atelier plan 5 udformer Erik værkerne til kirkeudsmykningen, som består af maleri på lærred til indersiden og tryk direkte på ydersiden af de seks fløj-altre.

Skovlunde Kirke har ladet sig inspirere af Eriks arbejde med Esbjerg-evangeliet, som er malet direkte på en lang buet væg på CVU Vest, hvor der, mere end 150 steder på maleriet, er anført kapitel og versnummer fra relevante skriftsteder i biblen.

I Skovlunde Kirke kan man ikke male direkte på de rå mursten, og derfor har Erik fundet på idéen med de seks skabe, der kun må åbnes ved den pågældende højtid. På den måde vil kirkens udsmykning forholde sig dynamisk til biblens fortællinger og inspirere en bred skare af mennesker.

Erik bruger helst oliemaling til sine malerier, men da det kan give helbredsproblemer, er han begyndt med vandbaseret akryl.