Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

66 bemalede loftsfelter fra Rosenborg Slot indtog sammen med 6 malerikonservatorer og en møbelkonservator konserveringsværkstedet på Gammel Dok i 2007.

For et projekt i dette format, mener Marianne Dupont, at Statens Værksteder for Kunst er det eneste sted, der kan komme på tale: ”Når det skal være i Rosenborgs regi, så var det absolut eneste mulighed, fordi slottet – grundet ombygningen – ikke har et værksted, der kan bruges. Vi har været heldige, at der var mulighed for det her. Man kan selvfølgelig sige, at man kunne låne en eller anden bygning, men alt det specialudstyr, vi skal bruge, er her. Derudover er klimaanlægget og muligheden for at sætte alarmer på væsentlige – og påkrævet”.

Nogle af de metoder, konservatorerne brugte til – måske – at løse gåden om oprindelse og alder, er udtagning af farveprøver og forskellige typer af belysning som UV og røntgen. Analyserne foretog de selv, både med udstyr som findes på Statens Værksteder og ved hjælp af specialudstyr på Konservatorskolen og Statens Museum for Kunst.