Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I atelier Store Formater på SVFK har Wendy Plovmand arbejdet på et brugerinddragende, stedspecifikt værk til Helsingørs nye sundhedshus. Værket med titlen “Day & Night” består af to keramiske skulpturer med tekst, integreret i sundhedshusets foyer.

Nov. 2020

Jeg har under mit ophold på SVFK, i forbindelse med et nyt keramisk værk til Helsingørs nye sundhedshus, kurateret og sammensat tekst-input fra ca. 250 borgere i Helsingør Kommune. I alt 4000 udsagn omhandlende aspekter af liv og sundhed anno 2020. Tekstmaterialet skal danne et gigantisk ordbillede og bliver den ydre bemaling af to keramiske skulpturer, som jeg formgiver på Tommerup Keramiske Værksted til vinter/forår ’20/21. På SVFK har jeg udført bemalingstest, farveprøver og keramiske lertest med UV pigment.

Brugerinddragende kunst

Det brugerinddragende element spiller en væsentlig rolle i projektet og involverer de borgere, der kommer til at have en hverdag med værkerne i Helsingørs nye sundhedshus.

Fundne udvalgte sten i naturområdet omkring sundhedshuset danner formgivningsgrundlaget for de to skulpturer, som realiseres i menneskestørrelse, således at brugerne kan gå i fysisk dialog med dem – læne sig op ad dem, sidde på dem m.m. Naturen inviteres således indenfor og etablerer kontakt mellem menneske, natur og arkitektur, inde og ude – det menneskeskabte står i kontrast til det naturligt forekomne.

Gennem en række brugerinddragende workshops med fremtidige brugere af sundhedshuset indsamles og udvælges udsagn fra borgernes liv omhandlende sundhed, glæde, venskab m.m. De indsamlede udsagn bearbejdes til et kæmpemæssigt poetisk ordbillede (og tidsbillede), der danner den ydre bemalede beklædning af de to skulpturer.

Spejling af livet

Udvalgte steder på værkerne arbejdes der med UV-pigment, der muliggør en oplysning af enkelte af udsagnene, idet mørket falder på. Disse udsagn handler om de mere sårbare sider af livet og indebærer drømme, håb og bekymringer – ting, der til tider kan være vanskelige at tale om i dagslys.

Målsætningen med værkerne er at inddrage og involvere brugerne, som derved opnår et tilhørsforhold, en følelse af ejerskab og ikke mindst fællesskab. Med de menneskelige udsagn udgør skulpturerne en spejling af samtidens almengyldige spørgsmål, tanker og overvejelser omkring liv og sundhed.

Malerier i stort format

I forbindelse med åbningen af det nye sundhedshus har jeg yderligere arbejdet med en serie storformatmalerier, der udstilles, når huset åbner i ’22. Værkerne tager udgangspunkt i dels de kuraterede udsagn fra de borgerinddragende workshops samt lægger sig i forbindelse med min kunstneriske praksis i øvrigt, hvor jeg fokuserer på ekspressiv ’mark making’. De mere abstrakte værker søger at undersøge og spejle følelsesmæssige tilstande, kendetegnende for gæster og besøgende i huset.