Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stone’s liquid (arbejdstitel)

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

I atelieret på plan 5 arbejder Marie Kølbæk Iversen på en serie marmoreringstryk i stor skala trykt med ultramarint pigment udvundet af den afghanske halvædelsten lapis lazuli.

For Marie Kølbæk Iversen leder ét projekt ofte til et andet, hvor materiale eller koncept skaber associationer og ideer til det videre arbejde. For at kunne skabe begreb om hendes projekt, der bærer arbejdstitlen “Stone’s liquid”, må vi derfor træde et skridt tilbage og vende blikket mod et tidligere projekt: ”Mirror Therapy”, der blev vist på Fotografisk Center, januar 2015.

Mirror Therapy
Udgangspunktet for projektet ”Mirror Therapy” bestod i at skære en sten i skiver og dermed ”blotte” dens indre tegning; at opløse stenen som materialitet og lade den genopstå som virtualitet – som et mønster i en ny form og sammenhæng. Marie valgte at gennemlyse skiverne af den udskårne sten med en række diasapparater. Hvert andet dias blev dernæst spejlvendt med det resultat, at de projicerede billeder spejlede hinanden og tilsammen dannede en ny virtuel helhed af den ituskårne sten.

Værkets titel, “Mirror Therapy” – spejlbehandling på dansk – er hentet i neurologien, hvor den betegner en behandlingsform, der sigter mod at lindre amputationspatienters fantomsmerter. Ligesom den opskårne sten opstår som en ny helhed i den virtuelle projektion, genforhandles den smertende sårede krop i spejlbehandling via det virtuelle spejlbillede – ikke som en tilbagevenden til en uskadt idealkrop, men som en inkorporering af traumet hinsides smerten. Spejlbehandling er en relativ ny behandlingsform udviklet af den amerikanske neurolog V. S. Ramachandran, og behandlingen har særligt vundet indpas i forbindelse med bl.a. krigen i Afghanistan. Via titlen blev hun derfor ført mod Afghanistan i udvælgelsen af stentypen, lapis lazuli – en blå, vulkansk bjergart, der i århundreder er blevet brugt til at fremstille ultramarint pigment. Fra sit formelle konceptuelle udgangspunkt kom projektet dermed til at trække associationsspor fra renæssancens kunst, hvor ultramarint pigment var en kostbar handelsvare, op til nutidens krige og Vestens aktivistiske udenrigspolitik.

Stone’s liquid
Under produktionen af “Mirror Therapy” samlede Marie støvresterne af lapis lazuli-stenen og endte med en håndfuld ufiltreret naturligt ultramarint pigment. Lapis lazuli-stenen er som fortalt en vulkansk bjergart og har derfor tidligere været flydende i form af lava. Dette gav hende ideen til nærværende projekt, der går ud på at levere stenen tilbage til en flydende form, hvorfor hun har valgt at lave marmoreringstryk med det naturlige farvepigment. I marmoreringsprocessen blandes pigmentet med oliebinder og terpentin og kommes i et vandkar, hvorved abstrakte vandmønstre opstår. Ultramarin betyder oprindeligt ”hinsides havet”, og Marie har derfor anvendt havvand i processen, således at pigmentet gives tilbage til såvel havet som den flydende lava. Under opholdet på SVK foretog hun forskellige tests med syntetisk ultramarin for at afprøve proces og metode.

Sideløbende med projektet arbejder Marie på en publikation om Mirror Therapy, som udkommer på Officin i 2016. Marmoreringstrykkene vil blive udstillet i forbindelse med bogudgivelsen.