Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hannah Heilmann har på metalværkstedet arbejdet med en serie skulpturer baseret på nogle gamle støbejernsvinduer fra københavnske tage og en landsbykirke. Vinduerne har alle fået en slags stativer i båndmetal, hvilket giver dem karakter af scenografiske sætstykker.

Juni 2024

Vinduerne er valset, bukket og svejset med udgangspunkt i eksisterende former og deltaljer. Ofte måtte skitserne modificeres, efterhånden som jeg lærte vinduerne bedre at kende på værkstedet. I forlængelse heraf blev der også tid til at teste en ny skulpturidé – pindepersoner i båndstål.

De samme vinduer har jeg arbejdet med som basis for nogle temmelig store fotogrammer på fiberbaseret papir (baryta) i mørkekammeret. En stor del af processen gik med at håndtere det ret krævende papir i så store formater. 

Derudover har jeg lavet indledende tests af sammensyninger af grøntsagssække på syværkstedet til et større tekstilværk. 

Værkerne er primært til soloudstillingen Stagecraft i Forhallen (Politikens hus), der åbner i juni 2024.