Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner, Jens Axel Beck, arbejder på to skulpturer i metal, der tager udgangspunkt i et skolebord og en skolestol fra 1980’erne. Han printer desuden fotos i stort format, som skal indgå i udstillingen Smalltown Boy.

Jens Axel ønsker med udstillingen at trække brudstykker af 1980’erne frem for at betragte de rum, der dannede rammen om 80’er-generationens opvækst. Gennem et nutidigt formsprog ønsker han at betragte denne nære fortid som baggrunden for generationens eksistens i nutiden.

”Udstillingen kan ses som en billedlig pendant til erindringsromanen, hvor hvert enkelt værk vil udgøre en facet af en refleksion over institutionen, middelklassen, forstaden og generationen. Jeg vil søge at holde mine subjektive fornemmelser op imod periodens mere generelle strømninger,” fortæller Jens Axel.

Skolebord og -stol
Kendetegnende for en stor del af Jens Axels tidligere praksis er brugen af manipulerede readymades. I sit nuværende projekt arbejder han på to skulpturer, hhv. et bord- og et stolestel, der laves som remakes af faktiske skoleborde og -stole fra 1980’ernes Danmark. Stellene udformes i stålrør med udgangspunkt i de originale modeller, men Jens Axel lader ukyndigt udførte svejsninger og skævheder være en del af et skulpturelt og kunstnerisk udtryk, der trækker værkerne væk fra det oprindelige udgangspunkt. Han har valgt ikke at udforme bordplade, stolesæde og -ryg, men lade stellene stå alene som konturer af hhv. et bord og en stol og dermed give dem en mere nøgen og spinkel karakter.

Prints i stort format
Udstillingen sammensættes alene af nye værker udarbejdet i forskellige medier. Jens Axel arbejder på at udvælge og printe fotografier i stort format, som gengiver urbane og institutionelle rum inden for rammerne af et forstadsmiljø:

”I min praksis søger jeg at betragte måderne, hvorpå vi navigerer og etablerer os som individer, og hvorledes vi positionerer os og agerer i relation til de rum, som omslutter os. En overvejelse omkring de rammer, vi kalder virkeligheden,” fortæller Jens Axel.