Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På Statens Værksteder for Kunst i henholdsvis Huggegården og Metalværkstedet har arkitekt- kunstnergruppen, Spacegirls, udviklet en prototype på et ophængningsbeslag, der skal udgøre en væsentlig æstetisk og konstruktiv del af projektet Gentle Hunting, Heavy Softness i Deep Forest Art Land, Kibæk.

Juni 2021

Projektet består af en rumlig installation, der skal være et nyt samlingsrum i skoven. I projektet er vi særligt interesseret i at undersøge, hvordan en tæt interaktion med et sted kan sætte spor i både materiale og værk. Værkets primære bestanddel er omkring 250 unikke, tynde betonplader, der skal beklæde installationens ydre flader.

Installationen vil bestå af en bærende trækonstruktion, der beklædes med betonmaterialet. I produktionen af installationen vil vi anvende vores erfaringer fra projektets tidligere forskningsfase, hvor vi har eksperimenteret med adskillige materialekombinationer og støbemetoder. F.eks. støbninger direkte i skovbunden, hvor skoven agerer som forskalling og formgiver. Installationens betonplader vil blive støbt med denne metode. Betonmaterialet er sammensat af cement, lokale sand- og grustyper, og lokal okker – opgravet fra skovens vandløb.

I arbejdet med installationen vil vi have et særligt fokus på den bærende trækonstruktion og betonpladernes ophængnings- og montageteknikker. Pladerne skal monteres med et specialdesignet metalbeslag, som vi har udviklet på metalværkstedet. Vi har efterfølgende afprøvet beslagets forskellige muligheder i udformning og udtryk.

Sideløbende med udviklingen af selve beslaget har vi afprøvet det i et facadeudsnit i 1:1, for parallelt at udvikle installationens trækonstruktion.

Gentle Hunting, Heavy Softness er støttet af Statens Kunstfond, Dreyers Fond,
Ege Fonden og Nationalbankens Jubilæumsfond.