Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moseløkken Granitbrud har stort potentiale for at tydeliggøre en bornholmsk håndværksmæssig tradition: stenbrydning. Imidlertid døjer det nærliggende Moseløkken Stenbrudsmuseum med at skabe indhold, der begejstrer besøgende og vækker fornyet interesse for håndværket.

Dec. 2022

Stenbrudsruten er et arkitektonisk bud på, hvordan museum og brud kan knyttes sammen af en museal vandrerute. På ruten vil besøgende kunne relatere den traditionelle museumsudstilling til de vældige størrelser og krafter på spil i bruddet og menneskelige spor fra udvindingsprocessen.

Tiltaget vil højne værdsættelsen af et betydningsfuldt, men nu svindende håndværk. Samtidig vil forslaget kunne (re)aktivere bruddet og dermed sikre, at det ikke oversvømmes og usynliggøres, hvilket er tilfældet for stort set alle andre tidligere stenbrud på Bornholm.

På Statens Værksteder har arkitekterne bag Stenbrudsruten, Cecilie og Emma, udviklet et forslag til de endelige konstruktionsprincipper. Forslaget er blevet testet i en mindre 1:8 model, som de har bygget på træværkstedet. Det rigtige projekts materialitet i granit og stål er her erstattet med kork og bøgelister, hvis densitet passer proportionelt med de egentlige materialer. Modellen er blevet brugt til at diskutere projektet med ingeniører og stenbrydere for at en 1:1 mock-up kan bygges på Bornholm i løbet af vinteren 2022/2023.