Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stine Ljungdalh er optaget af at synliggøre det usynlige. Sammen med en række forskere i akustik fra DTU har hun udviklet et værk, der hylder H.C. Ørsteds interesse for både naturvidenskab, filosofi og kunst.

April 2021

Visualisering af det, du ikke kan se

Navnet på det nye værk, ’Sam-Klang’, er inspireret af H.C. Ørsted, der gennem sit liv opfandt en del nye ord, som ofte var sammenskrivninger af to selvstændige ord. Eksempelvis ‘hverdagssprog’, ‘rumfang’ og ‘billedkunst’, som vi stadig anvender i dag.

Med værket synliggøres det usynlige: lyden, som både visualiseres digitalt på en LED skærm og analogt med vibrationsmønstre i sand på en metalplade. Begge dele sættes i gang, når to stemmer i rummet, i sam-klang, rammer den samme frekvens.

Rent praktisk består værket af tre elementer, hvoraf det ene er en mikrofon på en scene. Når mikrofonens to mikrofonhoveder fanger stemmerne i rummet, bliver de i første omgang gengivet digitalt på kunstværkets LED skærm. Her gengives stemmerne som ’støj’ på skærmen, indtil stemmerne fra to personer bevæger sig på samme harmoniske frekvens. Så skifter gengivelsen til en geometrisk figur, eksempelvis en cirkel.

De harmoniske frekvenser sætter derefter gang i det vibro-akustiske instrument: kunstinstallationens tredje element. Instrumentet består af en sekskantet metalplade med sand på. Når pladen påvirkes af lydens frekvenser, vibrerer den og danner harmoniske diagrammer i sandet med samme geometriske form som dem, vi i første omgang så på den digitale skærm.

Inspireret af H.C. Ørsteds interesser

Værket afspejler den livslange interesse, som H.C. Ørsted havde for de såkaldte Chadni-figurer: mønstre, der dannes i sand på en vibrerende metalplade. I Ørsteds tid blev vibrationerne skabt ved at stryge en violinbue på metalpladen, hvorefter lydfrekvenserne igangsatte pladens vibration.

Sam-Klang er grundlæggende inspireret af H.C. Ørsteds helhedssyn, der omfattede både naturvidenskab, filosofi, litteratur og musik. Ved at forene videnskaben om akustik med et kunstnerisk udtryk, bidrager værket til refleksion over naturvidenskabens betydning. På et filosofisk plan er værket sat i verden for at visualisere den usynlige lyd.