Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mark Maler er billedkunstner, kunsthistoriker og oversætter. Med disse tre håndværk har han oversat og illustreret et 150 år gammelt værk af den franske digter, Aloysius Bertrand. Der er tale om et hybridværk af musik, poesi og billedkunst, som Mark samler og udreder for danske læsere.Kunstværk med indbyggede instruktioner
Mark har både oversat og kommenteret de i alt 286 sider af Aloysius Bertrands (1807-1841) værk, Nattens Gaspard – Fantasier i Rembrandts & Callots manér, udgivet posthumt i 1842. Manuskriptet består af halvtreds tableauer i prosa og til at ledsage dem, har Mark på SVFK fremstillet otte grafiske værker.

Nattens Gaspard er et værk, forankret i forskellige kunstneriske discipliner. Således er der, i et appendiks i originaludgaven, ganske præcise anvisninger for hvad den billedmæssige side skal indeholde.

Sammen med anvisningerne til det billedkunstneriske, er der lignende instruktioner til det typografiske layout af værket, som Mark også har udført.

Den sorte romantik
Nattens Gaspard karakteriseres sædvanligvis som hørende til “den sorte romantik” med sit stærke gotiske præg og Marks illustrationer afspejler dette islæt i udtryk og farvevalg ved at sammenfatte motiver fra blandt andet gotisk arkitektur, middelalderillumination og kinesisk skyggeteater.

Værket rummer således et morads af sammenstillinger og kontraster i poesi og billedside, hvilket trykkene altså søger at gengive.

På en tavle i grafisk værksted har Mark endvidere samlet arkivmateriale, der giver inspiration til hans linoleumssnit og som tillige vil supplere hans illustrationer i udgivelsen.

Redigeringens balancekunst
Trykkene besidder en enorm detaljerigdom, der kan være en udfordring i linoleummet, som kan have en tendens til at smuldre, når det skæres for tæt. Træsnit havde måske været mere egnet til de små detaljer, men det tager til gengæld længere tid at arbejde i det hårdere materiale end i det bløde linoleum. Desuden gengiver linoleum ikke struktur, men efterlader en helt plan overflade i trykket.

Trykkene er lavet på bøttepapir med sort oliebaseret sværte. Herefter ligger blot en lille digital efterredigeringsproces, hvor balancegangen er ikke at redigere for meget væk:

Det kan være svært, at holde sig tilbage og ikke gøre det for pænt. Suiten skal have et råt, kejtet præg. Det strider imod min ellers meget sirlige stil, så jeg har måttet give lidt los, fortæller Mark om redigeringens udfordringer.

Ringen sluttet med åben ende
Mark har ikke indgået en fast aftale med et forlag på forhånd, men har slet og ret taget opgaven med at oversætte og illustrere værket på sig på fascinationens foranledning.

Mens forfatteren og værket i dag hovedsagelig kendes gennem Maurice Ravel, er dets indflydelse på eftertidens litteratur og kunst betragtelig. Både ansete digtere som , Mallarmé og André Breton, samt Danmarks egen H.C. Andersen har ladet sig inspirere af Bertrands værk, der er verdens første eksempel på prosapoesi.