Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bjørn Poulsen har en udstilling i Kunsthal Brænderigårdens Østfløj og har til den skitseret et rum i rummet.

Bjørn begynder altid sine projekter med udførlige tegninger, der danner skitsebaggrund dels for udstillingsrummet og dels for de enkelte værker. I denne sammenhæng har han produceret nogle store relieffer, som han vil bygge rummet op omkring. I Smedeværkstedet producerer han tolv store jerngitre, som, med hver sit illusionistiske islæt, skal danne rammen/væggen. Bjørn beskriver det som en manege, idet man kan bevæge sig rundt om rummet og kigge ind igennem mønsteret i gitrene.

I Bjørns jerngitre kan den observante beskuer finde kunsthistoriske referencer;

”Jeg er meget inspireret af den tidlige modernisme, og den abstrakte kunst optager mig meget. Tag f.eks. billedet ”Den Røde Kile”, som er tegnet af en af den russiske avantgardes hovedskikkelser El Lissitzsky. Det geometriske mønster med en rød trekant, der trænger ind i en cirkelformet lomme, ser du i gitteret derovre” siger Bjørn og peger.

Det, jeg laver, kan man kalde illusionistisk billedhuggeri – altså en undersøgelse af det billedlige. Den abstrakte kunst er kendetegnet ved en form for dobbelthed, idet den forsøger at forholde sig fri til fortolkning og ikke repræsentativ. På den anden side, vil den gerne kommunikere et budskab. Denne ambivalens finder jeg kunstnerisk produktiv.”

Bjørn har på nuværende tidspunkt, tre uger før udstillingen, smedet otte ud af de tolv gitre i størrelsen 1,15m x 1,50m. Rammen består af firkantede, hule jernrør, som afkortes i smig i en 45 graders vinkel. De slibes herefter på båndsliberen, så graterne fjernes. Når stængerne møder hinanden i hjørnerne, danner de en vinkel på 90 grader.

Til gitrenes indhold benyttes jernstænger, som indkøbes i seks meters længde og transporteres ind gennem et vindue. De afkortes og valses eller bukkes i bukkemaskinen. Endeligt svejses indholdet i rammen. De tolv gitre kommer i udstillingsøjemed til at stå side om side og hæftes sammen ved hjælp af hvide trælister.