Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet er først og fremmest en undersøgelse af, hvordan man kan brænde beton og glasere det. Derudover ønsker Mark at arbejde med ornamentering til facader i form af relieffer i beton.

Klinkens Potentiale er en fortsættelse af en række projekter Mark arbejdede med under sit studie på Arkitektskolen. Projekterne udførte han dels selvstændigt og dels som samarbejder med tre øvrige arkitektstuderende. Sammen har de en blog, hvor de samler viden og inspiration om klinker og arbejder hver for sig med forskellige aspekter af klinker.

I Lerværkstedet på SVK støber Mark betonreliefferne i gummistøbeforme. For at rationalisere processen er støbeformene standardstøbeforme, som Mark har modificeret . Derved får de det formsprog, han ønsker, men uden at være så kostelige at producere, som hvis han valgte at formgive dem fra bunden.

“Jeg vil gerne genindføre ornamentik i moderne arkitektur, der ellers er stærkt domineret af stål-, glas- og murstensfacader, som jeg synes giver et fattigt bybillede. Der mangler stoflighed i moderne arkitektur: Materialer, der ældes smukt og ornamenter, der virker legende og historiefortællende. Jeg synes, det er spændende og relevant at udvikle en metode til at arbejde med betonfacader til arkitektonisk byggeri, som kan opfylde dette. Beton er et billigt og holdbart materiale, og man kan skabe noget ret unikt indenfor økonomiske overskuelige rammer. Det behøver ikke være kedeligt, bare fordi det er industrielt produceret. “

Mark har ikke før arbejdet med beton, men får hjælp og viden om materialet og arbejdsprocesserne af Anja Bache. Anja Bache har arbejdet på SVK med udvikling keramisk beton, ved at brænde beton, så det kan glaseres som ler.

Formålet for Anja har været at udvikle en metode og materiale til at arbejde med et keramisk udtryk i en arkitektonisk skala. Kvaliteten ved beton er, at det også i meget store og tynde flader er stærkt, hvor keramik af ler vil bevæge sig og knække, så snart det kommer op i en større skala. Derved kan man opnå lerlignende æstetiske udtryk, men samtidigt nyde styrken og de økonomiske fordele ved betonens industrielle produktionsmuligheder.

“Vi trækker på Anja Baches viden om keramisk beton. Hun har vist os vejen for, hvordan man arbejder med beton som keramik i den arkitektoniske skala. Hun ved, hvordan man laver det meget fine håndværkfremstillede udtryk kombineret med det serielt producerede i den arkitektoniske skala.”

> Anja Bache: Keramisk beton

Den keramiske beton forglødes først i ovnen, hvorefter glasuren påsættes og igen brændes. Lige nu arbejder Mark på forskellige prøver på den rette brænding af betonen, der gør det jævnt modtageligt for glasuren. Senere i processen vil han forsøge at opnå et mere tekstilt udtryk ved at lægge groftvævet presenning i bunden af støbeformene, så betonen tager aftryk af tekstilet i varieret grad afhængigt af formens tykkelse og derved betonens tyngde. Sideløbende vil han arbejde med at farve betonen ved at tilsætte pigmenter.

Arkitektfirmaet Arkitema og betonproducenten Ambercon har stillet materiale til rådighed til projektet. De har begge en interesse i at afsøge betons æstetiske udtryk i en arkitektonisk skala inden for rammerne af deres industrielle produktionsmetoder.

Relaterede projekter:
> Linda Weimann: Retænkning af stuk
> Kalle Sundahl & Kalle Jørgensen: Fleksibelt gitter