Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet er et samarbejde mellem Kristina Bengtsson og Katharina Kiebacher. De arbejder under deres ophold på SVK med en skulptur i ler. Skulpturen er en lersimulation af en fotografisk diasprojektor med projektor, lysstråle og billede. Ligeledes fremstiller de også en række skulpturer ud fra fotografier, de har taget i katastrofesimulationer.

Baggrunden for projektet er de to kunstneres igangværende samarbejdsprojekt ”Safety First”, som fokuserer på simulationer og supplerende virkeligheder. Bengtsson og Kiebacher er særligt optagede af simulationer af fundamentale øjeblikke, som involverer livstruende situationer.