Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner Jens Bohr har i det grafiske værksted på SVK skabt otte litografier til to forskellige udstillinger, han er repræsenteret på her i begyndelsen af året: kunstnersammenslutningen Corners årlige udstilling på Sophienholm og gruppeudstillingen El DoradoSAK i Svendborg.

Som billedkunstner arbejder Jens Bohr kun grafisk, for som han siger, bryder han sig ikke om pensler – eller i hvert fald ikke at arbejde med penselstrøg – for penslerne kan han dog ikke komme helt uden om, når han trykker sine litografier. Trods brug af pensel har han stor interesse i den litografiske teknik og må i den grad siges at være fortrolig med den. De nye værker er nemlig blevet til i et imponerende hurtigt tempo på gennemsnitligt halvanden dag per litografi.

Kun én sten i brug
Jens Bohrs arbejde med litografier er utraditionelt forstået på den måde, at han kun bruger en enkelt sten til flerfarvetryk. Det gør han, fordi han synes, det er lettest. Han har udviklet en teknik, hvor han begynder med de mørke farver og bevæger sig mod de lyse for på den måde at undgå, at de mørke nuancer trænger igennem de lyse. Således påfører han først den mørkeste farve, tegner et nyt motiv, påfører den næste farve i en nuance lysere, og sådan fortsætter han til den lyseste farve er trykt.

Selv om det er denne metode, han finder lettest, giver det den udfordring, at stenen skal renses meget grundigt for, at farver og streger fra ét tryk ikke sætter sig i det næste. Det lykkes dog ikke altid fuldstændigt, og derfor kan der i nogle motiver anes spor af et andet tryk. For Jens Bohr er det dog en del af processen og får derfor også lov til at indgå i det endelige værk.

At arbejde med en enkelt sten kræver ligeledes en vis præcision: ”Når man arbejder med én sten, skal man have en form for registrering – altså sørge for, at man ligger det samme sted hver gang. Derfor klipper jeg huller i papiret, som jeg så ligger ned over nogle stifter på stenen, så det bliver fuldstændig præcist.”

Det betyder også, at han altid begynder arbejdet med stenen med et transparensstykke for således at kunne afstemme placeringen af de forskellige motiver, hvis han undervejs i processen med de forskellige tryk skulle komme til at skubbe til stifterne. Derefter afhænger antallet af tryk af brugen af farver – jo flere forskellige farver, litografiet består af, des flere lag er det trykt af. Dog hænder det, at han lægger to farver i samme lag.

Ud fra sine farveprøver får han en idé om, hvilke farver litografiet skal bestå af, men han har ikke en klar holdning til den konkrete nuance. Således afhænger farverne af, hvordan værket udvikler sig lag for lag. Ender en farve eksempelvis med at blive mere grågrøn end grøn, som det var tilfældet med litografiet med anden (se billede 6), er det en del af processen, og han sørger i stedet for at tilpasse de øvrige farver til denne nuance.

Naturen som inspiration
Litografierne til de to udstillinger kredser begge om mødet mellem naturen og de spor, vi sætter i den, hvilket er en inspirationskilde for Jens Bohrs arbejde generelt. Han skaber sine udtryk gennem figurative elementer som for eksempel planter, både og fugle. Særligt fuglen ses i flere af de nye værker og er et motiv, der ofte sniger sig ind i hans billedkunst.

I værkerne til Corner-udstillingen tager han udgangspunkt i skitser, tegninger og fotografier af vandspejlinger med elementer i overfladen, eksempelvis nedfaldne blomster, der stammer fra ophold i Rom og forskellige ture rundt i Danmark. Her har han været inspireret af den litografiske tekniks evige vilkår; at motivet bliver spejlvendt i trykkeprocessen.

Til udstillingen på SAK har de inviterede kunstnere fået til opgave at udvælge en eller flere genstande fra Svendborg Museums arkiv, og Jens Bohrs værker udspringer af en ovnskærm med et japansk inspireret landskab indeholdende, ikke overraskende, fugle og vand. Med disse litografier søger han at koble det asiatiske med det maritime.

Skrevet af Cecilie Aaby