Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Botanizing on the Asphalt” er andet kapitel i Nanna Debois Buhls tredelte udstillingsprojekt, der består af analoge blueprints af urbane og botaniske objekter.

Jun. 2015

Nannas projekt tager sit afsæt i den britiske fotograf og botaniker Anna Atkins’ arbejde med at kortlægge plantesystemer ved brug af den fotografiske teknik cyanotopi, hvor objekter placeres på lysfølsomt papir og eksponeres for UV-lys.
Inspirationen har Nanna fundet i Atkins’ publikation Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions fra 1843, der bygger på et omfattende herbarium af britiske algearter, der i bogen er dokumenteret som cyanotopier.

Nanna er i færd med at skabe sit eget herbarium af planter og objekter, hun har indsamlet i området omkring Kunsthal Charlottenborg, hvor udstillingen skal finde sted. Under sine urbane vandringer har Nanna indtaget rollen som ’flâneuren’, byvandreren, der af den tyske filosof Walter Benjamin betegnes som en person, der ’botaniserer på asfalten’.
Nannas cyanotopier af planter og objekter, der i sammenhæng repræsenterer et specifikt urbant rum, forbinder Benjamins metafor og Atkins’ herbarium i Charlottenborgs botaniske historie.

”Projektet opererer i et overlap mellem et konkret urbant landskab og et imaginært rum.”

Nanna har brugt sit ophold på SVK til at udvikle og eksperimentere med cyanotopi-teknikken til at opnå den helt rette cyanblå nuance i sine billeder.
Til fremstilling af de cyanblå prints har hun i mørkekammeret præpareret papiret ved at pensle det med en særlig kemisk emulsion, bestående af ammonium ferricitrat og kaliumferricyanid.
Når papiret er tørret, placeres det givne objekt på et vakuumbord med papiret ovenpå, som efterfølgende trykkes ned over objektet. Herefter eksponeres det trykte papir med UV-belysning, der fremkalder den blå farve. Det har været en længere eksperimentel proces for Nanna at finde frem til, hvor lang en eksponeringstid der kræves til fremkaldelse af den ønskede cyannuance.

”Cyanotopierne bliver ikke visuelle afbildninger af objekterne selv, men af deres silhuetter. De blå røngten-lignende billeder peger på flygtigheden af både objekterne og selve den fotografiske teknik.”

Grundet opholdets længde og atelierets rumlighed, har Nanna yderligere eksperimenteret med cyanotopi printet på tekstil. Hun har præpareret tekstilet med samme fremgangsmåde som papiret, men efter tørringen af tekstilet, har hun rullet det sammen og taget det med på sine byvandringer omkring Charlottenborg. Her har hun fundet efterladte objekter, som hun fandt repræsentative for det byrum, hun befandt sig i, såsom en cykel og et vejskilt. Objekterne har hun placeret ovenpå tekstilet og eksponeret det for sollysets UV-stråler i ca. 7 minutter, hvorefter hun hastigt har rullet tekstilet sammen igen. Emulsionen giver papiret/tekstilet en grønlig farve, som først efter UV-eksponering forvandler sig til forskellige grader af cyanblå, alt efter hvor lang en eksponeringstid, det udsættes for.

Første kapitel i Nannas herbarium bestod af 44 cyanotopier, der blev udstillet på SculptureCenter i New York i foråret 2015, med afsæt i fundne objekter i nærområdet.
Til august vises andet kapitel, bestående af 48 cyantopier, på Charlottenborg under udstillingen TRUST i forbindelse med Copenhagen Art Festival. Her kommer billederne til at hænge indrammede i grids.
Til september er Nanna klar til at udstille tredje kapitel af herbariet i Riga. Hun har til sidste del af projektet fået tilsendt objekter direkte fra Riga til SVK, hvor hun har fremstillet 20 cyanotopier til sit sidste kapitel.

Sideløbende med sin arbejdsproces i atelieret, har Nanna korresponderet med den canadiske kunsthistoriker Jen Kennedy omkring Anna Atkins’ herbarium og om det at vandre i byen. Mange af Nannas arbejdsnoter er sevet ind i brevvekslingen, som hun netop nu er i færd med at omsætte til en kunstbog, der desuden skal indeholde cyanotopier fra alle tre kapitler fra henholdsvis New York, København og Riga.
Kunstbogen vil udkomme fra forlaget Officin til september og bliver præsenteret under TRUST udstillingen til august.