Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Signe Fensholt arbejder i det Lille lerværksted på en række keramiske tableauer i porcelæn. Projektet undersøger samspillet mellem to formgivningsprincipper: det intenderede design og den selvskabte form.

Feb. 2020

En del af formgivningen sker i brændingen, hvor de formdynamiske glasurer skummer op og bevæger sig afhængig af ovnens temperatur, de fysiske forhold og mængden af masse. Værkerne består hver især af en scene i støbt porcelæn, hvorpå et arrangement af løse organiske former fikseres af glasuren og får endelig form i den keramiske brænding.

Det organiske materiale

De organiske former er skabt af indsamlede plantedele dyppet mange gange i flydende porcelænsmasse. De er sat sammen og brændt. Hermed brænder plantedelene væk og efterlader en deformeret gengivelse af planten i porcelæn.

De selvgroede organiske former arrangeres i opsatser og i ovnens gloende varme, transformeres objektet. De løse dele forskubber sig, og glasuren bobler op som en sej masse og forbinder sig med eller overtager definitionen af formen.

Øjebliksbilleder der rummer en hel fortælling

I et tableau er et drama fastfrosset i en fortættet positur. Det er et øjebliksbillede, der rummer en hel fortælling. Det keramiske tableau er en scene for en optræden, der foregår i ovnen. Her får den keramiske glasur lov til at udfolde sine performative egenskaber. De organiske former og deres måde at falde sammen eller finde på plads fremkalder mindelser om velkendte fysiske processer – vækst og forfald, tyngdekraft, tiltrækning og tilpasning. Formen opstår af forholdene og mimer vores væren i verden og vores måde at blive til som mennesker.

Arbejdsmetode

Signe Fensholts arbejdsmetode er forbundet med et nøje kalkuleret udfald, men også med et tab af kontrol. Som en koreograf instruerer hun sine materialer og sætter en scene. Men herefter overlader hun processen til materialernes egenskaber og de naturkræfter, der er i spil i den keramiske brænding.

Hun satser og giver slip. Arbejderne bliver sindbilleder på den rædsel, der er forbundet med tabet af kontrol men også den lettelse, som følger med at miste grebet og give sig hen. Metoden og udfaldet er en invitation til oplevelsen af, at noget først bliver til i øjnene på den, som ser.

Ved siden af de keramiske tableauer arbejdes der på en række vægobjekter i samme materialer og teknik.

Udstilling

En del af værkerne vil blive vist i forbindelse med 3DAYS of Design 2020 hos Adorno i København. I dialog med Pil Bredahl, kurator hos Adorno DK, arbejdes der desuden på at tænke et udvalg af værkerne ind i en international udstillingssammenhæng.