Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Gennemgang” er et stedsspecifikt bestillingsværk til udsmykning af knudepunktet i Seminariehuset i Ribe.

Jun. 2015

Rasmus Bækkel Fex arbejder i et krydsfelt mellem konceptuel møbeldesign og kunsthåndværk, og er på den baggrund blevet udpeget af Statens Kunstfond til at skabe et stedsspecifikt værk som donation til Seminariehuset i Ribe. Projektet har til formål at stå som et permanent udstillet værk, der både opdeler og udsmykker et rum i Seminariehuset, der hovedsagligt anvendes som et samlingssted for stedets brugere samt til ophængning af løbende udstillinger.

Rasmus har skabt et funktionelt værk af skulpturel karakter, bestående af fire bænke, der hver især bryder den væg, de placeres op ad.
Idéen er, at bænkene med deres siddefunktion fungerer som et samlingssted rent fysisk og samtidig skaber en opdeling af rummet som udstillingsrum. Bænkene skal placeres som om de er brudt igennem muren og kommer derfor ikke til at stå op ad væggene i traditionel forstand, og det efterlader dem frie til fortsat at anvende til ophængning af kunstværker.

I sit design af bænkenes udformning har Rasmus implementeret samme æstetik fra de bænke, der står rundt om i Ribes bybillede. Med afsæt i disse har han fremstillet hver bænk af vinkeljern og træbjælker i to dele – én til hver side af væggen – til at skabe illusionen om én bænk, der bryder gennem muren.

Rasmus har fremstillet otte stole i vinkeljern, som han i metalværkstedet har skåret til med skæremaskine og efterfølgende svejset sammen til hele og halve stole. De halve stole bliver den del af bænken, der bryder ud på den anden side af muren, mens den ’hele’ stol skal holde de lange træplanker, der udgør en bænk inde i selve rummet i Seminariehuset.
På træværkstedet har han skåret planker ud af store, massive bjælker til ryglæn og sæde.
Arbejdet med plankerne har skabt nogle udfordringer undervejs, eftersom Rasmus indledningsvis arbejdede med helt rå træbjælker. Det rå træ viste sig at være dårligt egnet til at sidde på, da det splintrer. Derfor har Rasmus undervejs i processen genbrugt gulvplanker, som han har anskaffet sig fra Københavns Frihavn.

Det færdige værk skal opsættes således, at tre af bænkene placeres i samme rum og én bænk kommer til at bryde gennem trappeopgangen ved husets hovedindgang. Står man foran hovedindgangen, vil man kunne se den første bænk stikke ud af husmuren over døren. Indenfor vil man få øje på endnu en bænk stikke ud ved trappeopgangen som et fingerpeg, der leder op til rummet med de øvrige tre bænke.