Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Emil Jespersen har opholdt sig på træværkstedet halvanden måned henover vinteren for at udforske og udvikle nye arkitektoniske principper for CLT-konstruktioner (cross laminated timber) gennem træmodeller og 1:1-detaljer, hvor CLT-konstruktionernes konstruktive og æstetiske potentialer fremhæves.

Jan 2021

Projektet udforsker CLT-elementer på tre niveauer:

1. En arkitektur baseret på de skiver, som CLT-elementer er, hvor man ikke skærer store vindues- og dørhuller i en bygningskasse, men i stedet kombinerer skiverne, så der dannes åbninger, overgange og nicher. Ved at arbejde med skiven undgår man desuden det store spild ved at skære store åbninger i CLT-elementerne.

2. Skivekonstruktioner i CLT, der kombineres med traditionelle rammekonstruktioner i fuldtømmer eller limtræ. CLT-konstruktioner har mange fordele, men benytter sig også af store mængder træ. Ved at kombinere fordelene ved CLT, såsom skive-effekten og den færdige vægoverflade, med rammekonstruktionens mulighed for store åbninger og tektonik, opstår en hybridkonstruktion, der materialeoptimerer og skaber et samspil mellem glatte og mere elaborerede overflader.

3. 1:1 detaljeudsnit hvor samlinger mellem elementer udforskes med særligt henblik på de typiske processer og tolerancer, der findes i et CLT-byggeri. Hjørnesamlinger og vinduessætning afprøves på måder, hvor CLT-elementernes materialitet og tektonik fremhæves.