Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I Atelier plan 3, Sy– og Tekstilværkstedet har Dorte Østergaard Jakobsen arbejdet med tekstiler til sin soloudstilling Under Over Fladen. Her benytter hun sine crossover-metoder, der kommer til udtryk i en konstant dobbelthed i de mange lag, hendes tekstile rum og flader består af.

Nov. 2019

Eksperimenter med tekstilt håndværk

Siden Dorte Østergaard Jakobsen i 1984 tog afgang som tekstilformgiver fra Skolen for Brugskunst i København, har hun kontinuerligt eksperimenteret med og udfordret det tekstile håndværk. Fra behandlingen af de tungeste, tætvævede lærredsstoffer til den allertyndeste silkeorganza. Fra det malede, digitalt printede og håndtrykte, håndbroderede og udstansede til den helt monokrome indfarvning.

Over Fladen

I installationen Over Fladen er tekstilet dels indfarvet, dels påført farve i så tynde opløsninger at silken bevarer sin gennemskinnelighed i et toneomfang. Farven indeholder blandt andet den ganske særlige, støvede violette, som hun oplever ikke findes i aftenens farvespektrum men kun kan frembringes af morgensolen.

Under Fladen

I modsætning hertil er installationen Under Fladen. Denne er fremstillet i en kompakt bomuld, trykt i en grøntonet reference til forhistoriske skibssejl med spor af formuldningsmønstre. Mønsterfladen i det kontrasterende udstillingselement Over Fladen trækker her imens på ankerpladser.

I udførelsesprocessen arbejder Østergaard Jakobsen analogt og intuitivt med rammetryk. Som direkte tryk eller ætsetryk på farvefladen og ofte på basis af tegninger fra forskellige rejselokationer; en inspirationskilde for mønsterdannelsen.

Se Dorte Østergaard Jakobsens trykproces på silkeorganza her

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget, Nationalbankens Jubilæums fond, L.F. Foghts Fond, Beckett- Fonden, Eickhoff Fond, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Statens Værksteder.

Værkstedsbilleder