Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stefan Bakmand Andersen har på statens værksteder arbejdet med bevidsthedens skjulte fænomener, det underbevidste og at forestille sig en tænkning udover det menneskelige. Hvordan dyr, planter og organismer tænker. Hvordan billeder tænker. Det har været et stort udviklingsarbejde, som i første omgang skal munde ud i en udstilling på Blågården, Nørrebro.

Aug ’20

Jeg har arbejdet med forskellige slags papir og materialer som overflade til tegning – hvordan disse kunne komponeres på en væg over og imellem hinanden. Jeg har eksperimenteret med, hvilke betydninger materialerne skaber, når de sættes sammen, således at væg og billeder udgør et synæstetisk felt.

Ved siden af det har jeg lavet papirskulpturer af papirmasse bestående af gamle kasserede tegninger og prints. Disse skal udstilles på et podie senere hen.

Mykologi som svampegevækster i glaskrukker har også været en del af processen
i at forestille sig et organisk sprog, der er levende. Jeg arbejder med sprog som materiale på lige fod med fysiske materialer. For mig at se er sprog en form for økosystem, hvor nye betydninger affødes ud af noget allerede eksisterende.

Glaskrukkerne med svampegevækster skal udstilles på en dertil skabt hylde til at hænge på væggen.