Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Et mindesmærke, et hus til natsommerfugle og et rumskib danner tilsammen udstillingen, der går under navnet Vessels. De tre værker er skabt af arkitekten Jonathan Houser, der har et ønske om at finde en poetisk fortælling i bygningskunsten ved at høste idéer, der ligger uden for arkitekturens hovedstrøm.  

Tidens spor
Arbejdstitlen ”Vessels” betegner et overordnet arkitekturprojekt, som Jonathan Houser har beskæftiget sig med det seneste år. Værkerne skal udstilles hos Leth og Gori i efteråret 2017 og bindes bl.a. sammen af et forhold til tid og rum:

Titlen skal forstås både konkret og metaforisk – som faktiske kar, beholdere og (rum)skibe, men også som filosofiske rum, uden døre og vinduer, hvor specifikke arkitektoniske idéer afprøves og udfoldes i tid, rum og stof. Fortæller Jonathan.

For eksempel ses forholdet til tid i det ene af de tre værker, der består af et 1450 X 2350 relief, fræset i stavlimet poppeltræ på træværkstedets CNC-maskine. For at opnå den ønskede grad af præcision, har processen været langvarig. Derfor har det taget mere end 30 timer i ren fræsetid at færdiggøre det tredelte relief, som efterfølgende kan hænges på væggen i højformat.

Relieffet er baseret på et sonarbillede af et dansk fragtskib, sunket under 2. verdenskrig, og er et mindesmærke modelleret over skibsvraget på havets bund. ”Et ekko fra fortiden, der sendes ind i fremtiden”, som Jonathan selv siger.

Filmrekvisit og kunstværk
Et andet af de tre værker baserer sig på et samarbejde med science fiction filminstruktør Michael Madsen om projektet ODYSSEY, hvortil Jonathan har bidraget med konceptualiseringen af et generationsrumskib.

Det værk som tager udgangspunkt i rumskibet, er støbt i aluminium og tager afsæt fra idéen om en cirkulær flod, der glider tavst gennem tomrummet i en uendelig bevægelse.

Ringen er skabt ved først at fræse en træform på snedkerværkstedet, hvori flodens forløb er dannet med en overfræser. Tin-legeringen er herefter støbt og bøjet ved håndkraft i en 360° cirkel. Resultatet er fem aluminiumstykker, monteret på væggen med stålpinde, der tilsammen danner en brudt cirkel.

Nat og dag
Det sidste af Jonathans værker er en videreudvikling af en tidligere konstruktion, natsværmerhuset, der har været udstillet på Gammel Holtegård siden 2016.

Sortmalede MDF-plader udgør en kæde af foldevægge, der tilsammen danner et indelukke eller kabinet om man vil. Hvert panel kan rotere om sit centrum og hele kabinettet kan herved vendes på vrangen og blotte sit bløde stofbeklødte inderside. Alle paneler er desuden perforeret af små stykker akrylrør, som leder lys fra LED-lysrør monteret i kabinettets dørkarme.

Værket fortæller en historie om et kort tidsinterval; fra dag til nat, ved at ændre form i løbet af døgnet. Om dagen er det lukket og mørkt og om natten er det åbent og lyst.

Hvert af Jonathans tre værker relaterer sig således til en form for tidslighed. Fra fortidens minder, over fremtidens muligheder, til den cykliske tids uforanderlighed.