Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Grafisk billedkunstner Johanne Foss arbejder lige nu på en ny serie af farveraderinger med udgangspunkt i en række raderinger og farvestudier foretaget på et bjergplateau i Syditalien.

I april 2014 arbejdede Johanne Foss en måned på et bjergplateau i de syditalienske kalkstensbjerge nær San Cataldo. Resultatet af stipendieopholdet er 10 basisraderinger foretaget direkte i felten, hvor hun også studerede landskabets lys og vegetation i farvestudier i en periode, hvor det tågede mørke langsomt fortog sig og foråret foldede sig ud.
De 10 raderinger er Johanne nu i færd med at videreudvikle og trykke i farver til projektet Bjergplateau – fortryllet.

I grafikværkstedet eksperimenterer Johanne med at trykke raderingerne i forskellige kombinationer af spektralfarver og jordfarver og undersøge kontrasten imellem dem.
Johanne har udført basisraderingerne på kobberplader i felten, men selve billedet bliver dog først skabt, når hun i værkstedet går helt ned i processen og påbegynder arbejdet med at undersøge farve- og kompositionsmulighederne.
Johanne trykker hver radering i tre forskellige farver og arbejder derfor med tre kobberplader til hvert billede, én til hver farve. Inden hun overhovedet beskæftiger sig med farvearbejdet, sørger hun for at have samtlige plader klargjort, så de kan trykke streger og forskelle i toner og flader. Når dét er sket, kan hun tage dem sæt for sæt og afprøve forskellige farveklange.

”Når du laver et maleri, maler du lag på lag på lag. De forsvinder efterhånden. Men dét her er fuldstændig gennemsigtigt. Du kan til hver en tid vende tilbage til hvilket som helst lag i processen og se, hvad du gjorde og hvilke overvejelser, du havde.”

Til klargøring af pladerne starter Johanne med at polere kobberpladerne med kridt og sprit. Raderingen (første plade) ætses i et syrebad med svag syre, hvor hun omhyggeligt ætser hver enkelt streg i pladen.
Anden plade pålægges akvatinte – et lag af små fine harpikskorn, der brændes fast på pladen. Basisraderingen overføres til akvatintepladen. Derefter ætses de forskellige planer i kompositionen trinvist alt efter, hvilken tone der ønskes. Brugen af harpiks gør, at syren kun ætser mellem kornene. Alt efter hvor dybt der ætses kan tonen varieres.  Med denne teknik kan billedet komponeres i flader og toner.

Tredje plade er ligeledes en akvatinteplade. På denne overføres første og anden plade og Johanne gentager ætsningsprocessen, hvor kompositionen videreudvikles.

Når pladerne er klargjort, sværtes de ind i hver sin trykfarve og placeres på varmeplader. Herefter påbegyndes trykket. Johanne anvender vådt kobbertrykspapir, som lægges henover den første trykplade, der placeres i bunden af trykpressen. Én efter én trykker hun pladerne på samme stykke papir, således at slutresultatet samler sig til én farveradering.

Johanne arbejder henimod at skabe en udstilling til Kastrupgårdsamlingen til oktober 2015. Udstillingen skal ikke blot vise de færdige billeder, men derimod indeholde alle eksperimenterne undervejs og synliggøre den kunstneriske proces.

Det er vigtigt ikke bare at vise den tekniske side, men derimod den kunstneriske skabelsesproces. Det her er jo bare mit værktøj. Det handler om at vise, hvordan man udvikler et billede fra de første feltstudier over raderingen til videreudviklingen af det. Sådan får man fremmanet et billede, som er anderledes og meget transformeret i forhold til naturen.”