Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anja Margrethe Bache har opholdt sig i Turboladen på Statens Værksteder for Kunst for at afsøge farve- og mønstersætning af 11.400 glaserede og uglaserede mursten, som hun skal bruge til en udsmykning af et nyt specialistsygehus i Gøteborg.

April 2021

At male landskab med glaserede mursten

I Turboladen har jeg kropsligt og sanseligt kunnet arbejde i en 1:4 skala og mærke den rumlige interaktion imellem udsmykningens forskellige elementer. Her fik jeg også fastlagt de ti Natural Color System glasurfarver, som vil indgå i udsmykningen. Jeg har efterfølgende fået tildelt et ophold i Statens Værksteders lille lerværksted for at eksperimentere og finde frem til disse glasurer til nye og brugte marktegl.

Herbarium for lægevidenskaben – en urban udsmykning

I 2020 vandt jeg et udbud på en udsmykning af parkområde og entré-torv omkring et nyopført specialistsygehus i Gøteborg. Det gjorde jeg med udsmykningsforslaget Herbarium for lægevidenskaben – en kontekstuel, stedspecifik, abstrakt og ikke kritisk urban udsmykning, der danner mødesteder og opholdsplatforme i landskabet.

Med afsæt i lægeurters farver, en MRI-skanners form, det af landskabsarkitekten planlagte bevægelsesmønster og infrastruktur samt det nye byggeris materialitet: mursten, vil jeg med glaserede og uglaserede marktegl/mursten male landskabet og gribe lægevidenskabens historiske spænd, stedet, dets materialitet og funktion.

Med Autocad tegninger og fysiske modeller i skala 1:200 har jeg dels præsenteret min idé, dels revideret og tilpasset den. I tæt dialog med kunstkonsulent, ingeniør, underleverandører og landskabsarkitekt er projektet kontinuerligt tilpasset i forhold til både æstetiske, ingeniørtekniske, procesmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter.

Som materialebaseret kunstner er jeg afhængig af at have materialerne i hænderne, mærke løsningen kropsligt og sanseligt. Det er ikke muligt for et udsmykningsforslag, der tilsammen udgør omkring 140 kvm, og som skal opføres i beton, mursten, træ og LED-lys.

Det var derfor kærkomment at jeg fik ophold ved Statens Værksteder for Kunst i Turboladen, et 160 kvm stort studio med ovenlys og 8 meter til loftet. Her kunne jeg gå op i skala og skabe den oprindelige kunstneriske intention med de mange faktuelle og rammesættende forhold for udsmykningen. 

Ved at udskære og bemale MDF plader som mursten og andre indgående geometrier i skala 1:4 samt ved hjælp af iterationer og gentagne forsøg, fastlagde jeg detaljer omkring farver, mønstre og de indgående elementers indbyrdes interaktion. Jeg skabte herudfra dummies til underleverandører og skalamodeller til bygherre, landskabsarkitekt og kunstkonsulent.

Herbarium for lægevidenskaben – et abstrakt formsprog

Som kunstner arbejder jeg med overlejringsteknikken, kendt fra arkitektverdenen. Når jeg har fået en udsmykningsopgave, en udstilling i et museum eller galleri, opbygger jeg lag af faktuel viden om stedet og besøger det gentagne gange for at mærke lyset, vinden, duften, lyden, ja atmosfæren. På den baggrund går jeg i gang med skitseringen, der via iterationer og eksperimenter fører til den endelige kunst.

Den er som et udpluk af alle lagene, et konglomerat og en sammenstilling med sin helt egen fortælling. Det er mit håb herved at opnå en kunst, der går i dialog med tid, sted og kontekst.

Til Herbarium for Lægevidenskaben har jeg benyttet samme fremgangsmåde:

Geometri – Digitale testmetoder, MRI-skanner, Petriskåle
Farver – Historieske lægeurter
Bevægelse – Liv, tid, elektromagnetiske spoler, stedets infrastruktur
Materialer – Byggeriets mursten

Det nye sygehus er berammet til at varetage op til 10.000 tests om dagen. De besøgende vil have forskellig kulturel baggrund, forskellige aldre og forskellige sygdomsforløb. Det abstrakte, ikke kritiske form- og farvesprog skal indbyde til ophold og møder for dem alle.

Alle billeder er fra Turboladen, taget af Anja Margrethe Bache.