Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 2. november 2020 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 01/01/1964

PHD i arkitektur fra Center for Integreret Design Arkitektskolen Aarhus.

Uddannet kunstner fra Billedhuggerskolen Det Kongelige
Danske Kunstakademi og Civilingeniør fra Procesteknisk Institut fra DTU med speciale i design og udvikling af materialer.

Anja arbejder med transformation af materialeteknologier fra industri til kunst, design og arkitektur. Hun redesigner materialerne
for opnåelse af ny performance og har modtaget fondsmidler fra diverse fonde, samt et arbejdslegat fra Statens Kunstfond,
Ophold ved San Cataldo 2011 og ophold ved Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i foråret 2012.

Forskningslektor på Bygningsdesign, DTU. Har tidligere arbejdet som designer ved Gottlieb Paludan Arkitekter og faglige redaktør ved Arkitekten.

Projekter af

I lerværkstedet på SVK udfolder keramiker John Gibson og billedkunstner, civilingeniør og ph.d. i arkitektur Anja Margrethe Bache keramisk glaseret beton som storskala facader. De arbejder med betonen i to separate, men komplementære udviklingsprojekter. Betonen forarbejdes i begge projekter efter keramiske principper med glasering og…

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter