Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kunstnergruppen Artnode har siden 1990’erne arbejdet med digital kunst og er på den baggrund blevet inviteret til at udstille i Den Frie Udstillingsbygning. På SVK har de forberedt udstillingen 404 Not Found, der åbnede 20. januar.

Artnode består af medlemmerne Martin Pingel, Nikolaj Recke, Niels Bonde, Kim Borreby, Morten Schjødt, Jacob Lillemose og Mogens Jacobsen. Gennem 23 år har gruppen arbejdet eksperimenterende med undersøgelser af internettet og digitale medier og har fungeret som et digitalt værksted for mere end 100 kunstnere:

”Vi var lidt Statens Værksteder for digital kunst i 90’erne,” kommenterer Nikolaj.

Artnode blev dog trætte af rollen som vejledere og formidlere af andre kunstneres idéer og har bevæget sig mod selv at lave udstillinger og fysiske værker. Ligeledes er de som gruppe begyndt at arbejde tættere sammen om kunsten, Martin forklarer:

”Vi er gået fra at være en platform, der formidlede kunst, og nogle individer, som arbejdede med hver deres kunst, til at blive et gruppeprojekt. I starten lavede vi nærmest ingen fælles værker, men det er stort set kun det, vi gør i dag.”

Udvikling af udstillingskoncept
Gennem de uger, Artnode har været på SVK, er konceptet for udstillingen 404 Not Found kommet på plads. De digitale muligheder og internetkunsten har udviklet sig eksplosivt og mangfoldigt siden dengang gruppen startede, hvor det hele foregik foran en skærm. Mogens kommenterer:

”Rammerne, vi arbejdede under, fungerer ikke mere. Hvis du går ind på vores hjemmeside, er det en slags ruin, hvor meget er styrtet sammen. Konsekvensen er, at vi i dag bevæger os et andet sted hen.”

På udstillingen ønsker Artnode at give publikum en oplevelse af, at det digitale værk stadig er til at forundres over. Internettet og det digitale har stadig et stort potentiale i forhold til det æstetiske spillefelt, men gruppens tilgang til mulighederne er en anden end i 90’erne. Som Martin forklarer, forholder gruppen sig i dag mere kritisk til internettet og digitalisering:

”Vores kritik ligger i forsøget på at reflektere over, hvad det vil sige at være menneske i 2017 og i det digitale univers, vi befinder os i på godt og ondt.”

Glasvæggene til Artnodes arbejdsrum er plastret til med plancher, noter, billeder og post-it’s i alle farver. En stor planche viser de seks udstillingsrum, hvert rum med forskelligt tema. Med konceptet på plads har den senere tid på SVK handlet om at få gang i værkproduktionen.

Et kig ind i udstillingsrummene
Et af rummene på udstillingen kommer til at indeholde en række ’dataskulpturer’. Det oprindelige Artnode var en samling af kunstværker gemt som datafiler på en server. Disse filer materialiseres til udstillingen som rumlige skulpturer ved at 3D-printe data fra filerne. Planen var at printe dem på SVK’s 3D-printer, hvilket er gået fint med en række mindre, enkle skulpturer. Til de større, mere komplekse skulpturer fungerer denne løsning dog ikke optimalt, og Artnode får derfor printet en række af dataskulpturerne af et firma i København. Selvom printeren på SVK ikke har kunnet løfte hele produktionen af dataskulpturerne, har processen været vigtig for Artnode, forklarer Niels:

”Statens Værksteder har dannet ramme for en afklaring af, hvordan opgaven skal løses, og hvordan vi kommer i mål med de rigtige former. ”

I alt udstilles 10 printede modeller på piedestaler. En af de færdige skulpturer er lavet på baggrund af operaen The Man Who Strayed af videokunstneren Jesper Just.

Artnodes værk Users’ Club blev produceret til Statens Museum for Kunst i 2001. Det er et bord med mikrofoner, man kan kommunikere til og fra, en tidlig social platform i det offentlige rum, som dog i dag er blevet overflødig som følge af de sociale medier. Bordet er med på udstillingen, men som en mere skulpturel størrelse, der refererer til kunstneren Aleksandr Rodchenko Workers’ Club fra 1925, der skabte rum for politisk oplysning og debat. På udstillingen vil en række talks og events videreføre den sociale dialog omkring bordet.

I udstillingens indgangshal vil publikum blive præsenteret for en række sorte monolitter med CNC-fræsede statusmeddelelser som fx ”404 Not Found”, som man støder på, når en server ikke kan finde den side, man har anmodet om at besøge. Beskeden er ligeledes udstillingens titel, og værket er et af de mere kritiske statements på udstillingen, som er med til at føre Artnodes syn på internettet ind i nutiden.