Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I sit nye værk, til gruppeudstillingen [UDEN TITEL 16] på Kunsthal Nord, har billedkunstner Andreas Rasmussen arbejdet med det konstruerede landskab og med asfalt som kunstnerisk materiale.

Det konkrete udgangspunkt for værket – Vi pløjer dine enge med kølens ranke plov – er landskabet omkring Aalborg, hvor Kunsthal Nord findes. Landskabet kan opfattes på et abstrakt plan, som en arkitektonisk konstruktion, en bearbejdet flade, der på mange måder relaterer sig til den menneskelige færden og krop. Spændingen mellem det konkrete og det konstruerede landskab er et centralt fokus i det nye værk.

Hvordan konstruerer man et landskab?
Ved hjælp af Google Earth og 3D-scanningsteknikker har Andreas skabt en digital 3D-form af landskabet i Aalborg, hvilket er skitsen til værket. Herudfra har han konstrueret en støbeform i træ – et grid – sat sammen af en tynde, rhombe-formede lameller af krydsfinér. Til støbningen af landskabet bruges et tons asfalt, og selve støbningsprocessen udføres på udstillingsstedet af et hjælpsomt asfaltfirma fra Ålborg. Støbningen er dermed et ukontrollerbart element i processen, og Andreas er spændt på at se, hvordan asfalten former sig.

Asfalt som kunstnerisk materiale
Det er første gang Andreas arbejder med asfalt som kunstnerisk materiale, og med valget af dette materiale, er det hans ambition, at udforske sine egne og beskuerens konventioner for materiale og skulptur i en udstillingssituation. Den horisontale flade, der støbes i asfalt, skal fremstå som en topologisk repræsentation af landskabet, men også som en abstrakt, dobbeltkrum flade. Det er ikke meningen at publikum skal genkende det specifikke område, fortæller Andreas, men de skal kunne se en klar reference til det kurvede landskab.

Ud over den konstruerede flade, vil Andreas gøre brug af andre skulpturelle elementer, som kan understøtte værkets fortællende udtryk. Han har 3D-printet en lille frø i gips, med en skitse af fladen på ryggen. Den skal placeres et sted i det abstrakte landskab. Et andet sted skal en klar plastikslange, med det grønne ukrudtsmiddel Roundup indeni, sno sig henover det konstruerede landskab.