Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På grafisk værksted har Veronica Rigét Alsing arbejdet med dybtryk for at afprøve det grafiske medie i forhold til sit vante formsprog og udtryk inden for maleri og tegning.

Juli 2022

Jeg har arbejdet på en serie billedfortællinger, der strækker sig i et forløb fra et abstrakt billedsprog mod det figurative. Motivmæssigt kan det associeres til menneskets forhold til naturen og relationen mellem en indre og en ydre virkelighed. “There will be other planets” er min arbejdstitel, og de grafiske tryk, jeg har produceret, beretter om en fiktiv karakter, hvis eksistens netop rækker ud over menneskets.

Billederne kan ses som beretninger om livet med fokus på antropocæne betragtninger og det vilkår, betragtningerne sætter for vores eksistens. En gentænkning af menneskets rolle og placering, nu hvor naturen ikke længere kan betragtes som en kulisse for os, og hvor vi efter klima og naturkatastrofer står over for en gennemgribende retænkning.

Proces

Jeg har i perioden på grafisk værksted fokuseret på teknikkerne akvatinte, koldnålsradering og stregætsning. Ved akvatinte bestøves trykpladen af kobber med et tyndt lag harpikskorn, der efterfølgende fastbrændes på pladen, idet den opvarmes nedefra. Pladen kan herefter ætses gradvist i jernklorid, hvorved der opnås en kornet overflade, fordi harpikskornene beskytter dele af pladen for syren. Overfladen på kobberpladen efterlades dermed med en overflade af bittesmå (usynlige) toppe. Tryksværten opsamles på kobberets overflade mellem disse toppe og resulterer i en jævn mørk farvetoning, ved det efterfølgende tryk.

Jo længere tid pladen befinder sig i syren jo mørkere en farvetoning. Dele af pladen kan bemales med en dækgrund, som afværger syrens angreb på kobberpladen. De områder, hvor kobberpladen har været dækket, vil optræde lysere i det efterfølgende aftryk.

Motivet i mine grafiske tryk opbygges ved at eksperimentere med ætsetider og den gentagne bemaling af dækgrund mellem ætsningerne.

Ved koldnålsradering ridses der i pladen med en spids nål, der tilfører ultra fine streger til motivet, hvorimod stregætsning giver en mere massiv og kraftig streg.