Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ursula Nistrup har en gennemgående nysgerrighed omkring lyd, arkitektur og materialer – elementer, som hun sammenkobler i tre træskulpturer i træværkstedet på SVK.

Sep. 2015

Til bostedet ’Grevenlund’ i Odense kommune er Ursula inviteret til at lave en udsmykningsopgave. Ursula havde til at begynde med en vision om at kombinere lyd og materiale i skulpturer, men da bostedet primært er for autister, skal beboerne have mulighed for at vælge skulpturerne fra i perioder, og dermed kan auditive værker være for gennemtrængende og pågående. Derfor har Ursula valgt at udforme tre træskulpturer, der idemæssigt relaterer sig til musik og lyd dog uden, at skulpturerne i sig selv skal kunne høres.

Skulpturerne skæres i en træsort ved navn sitka-gran, der, grundet dets evne til at lede lyd, ofte anvendes til bl.a. violiner. Træet er resonerende og kaldes for tone-træ. Hos en violinmager har Ursula bestilt tre stykker træ beregnet til kontrabasser fra hvilke, hun har skåret skulpturerne ud, så de har samme form som en sangbund i et flygel. Sangbunden i et flygel har en særlig form, som bestemmer hvert flygels individuelle klang. Ursula forklarer, at det er en art landskab, der i sin specifikke udformning skaber en særegen lyd og akustik. Skulpturerne kan forstås som tre bud på en ny type sangbund, som til stadighed handler om lyd, men snarere en stille lyd eller en indikering af muligheden for lyd. Skulpturerne bliver sat på lyse betonsokler i str. 80x75x65cm og kommer til at stå på bostedets gårdsplads.

Foruden de tre skulpturer planter Ursula en skov bestående af Sitka-grantræer. Foran bostedet laves en lysning på jorden, i samme form og materiale som sangbund-skulpturerne, omkranset af Sitka-skoven. Lysningen, som Ursula kalder ”Musical meadow”, bliver et sted, hvor beboerne kan lytte, så lyd og materiale smelter sammen til et hele.