Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konservator Tom Egelunds projekt er en del af en istandsættelse og delvis nydekorering af et helt kirkerum med henblik på at opnå en lysere og enklere helhed.

Opgaven består i afrensning af en brunlig, ikke oprindelig bemaling på altertavlen, prædikestolen og korbuekrucifikset fra Øde Førslev Kirke på Midtsjælland, således at de historiske inventardele kommer til at fremstå i afrenset egetræ, suppleret med nyforgyldte detaljer.

Som en del af arbejdet vil spor af de oprindelige farver og forgyldning blive registreret og dokumenteret.