Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Maya Lahmys arbejde i Træværkstedet og med 3D printeren danner grundlag for rumlige eksperimenter og udvikling af nye krydsninger i spændingsfeltet imellem arkitekturens konkrete og poetiske fremtræden.

 

Som udgangspunkt var arbejdet møntet på en konkret installation i form af en 2 x 2 x 0,3m let træ-væg designet med computergenererede mønstringer. Ud af arbejdet på computeren og eksperimenter med 3D printeren opstod imidlertid nogle lamper, som hun vil forsøge at sætte i produktion.

 

Mayas arbejde deler sig i to faser:

  • En skitserende designfase, der afprøver digitale mønstringsprocesser i programmerne Rhino og
    Grasshopper.
  • En 1:1 skitsering, der lægger op til den endelige produktion af installationen.

Geometriske principper danner grundlag for designet og er en del af oplevelsen. Den skitserende designfase giver mulighed for at eksperimentere på måder, der i praksis ville være umulige. Processen fra computer til praksis er mindst lige så essentiel, for der kan man se, hvorledes materialerne opfører sig, og om de geometriske principper holder deres konstruktive opbygning i både store og små størrelser.

 

1:1 skitseringsfase har til formål at udvikle prototyper og vil kombinere den digitale produktion med håndværkstraditionen. Denne fase gennemføres i samarbejde med producenter fra industrien, der råder over forskellige digitale produktionsredskaber og ekspertise, samt med værkstedskonsulenterne på SVK, der kan understøtte de håndværkstraditionelle behov.

 

Dette direkte engagement med materialer og teknikker tillader en producerende udveksling mellem materialeegenskaber, tektonik og detaljering, som et vigtigt erfaringsgrundlag i mødet mellem digital produktion og håndværksmæssige traditioner og teknikker.