Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Structure & Object

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Med Projektet ”Structure & Object” tager Kristine Mandsberg udgangspunkt i et opdigtet narrativ, som visualiseres vha. flere forskellige tekstile teknikker med stor vœgt på det håndvœrksmœssige aspekt. Hun arbejder med en form for illustrativ taktilitet, der vises gennem medier som foto, video og animation samt de fysiske objekter, der forholder sig både til rum og krop. Grundideen i hendes projekt er at arbejde med skabelsen af et absurd narrativ, indeholdende det genkendelige med et tvist – og metodisk at arbejde et sted mellem det todimensionelle og det tredimensionelle, med stort fokus på beskuerens oplevelse af det endelige produkt/værk. Altså at skabe en form for parallel verden, hvor beskueren selv må vœre med til at forme fortœllingen ud fra det, han eller hun ser og oplever.