Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SPACEPLATES PROTOTYPE

Velkommen til SVFKs projektdatabase – en direkte udveksling af kunsteriske arbejdsprocesser.
Indtast navn, teknik eller materiale i søgefeltet og gå på opdagelse i mere end 2000 projektbeskrivelser.

Arkitekt Anne Romme arbejder under sit ophold på Statens Værksteder på en geometrisk skalkonstruktion i samarbejde med kunstneren Ion Sørvin og kunstnergruppen N55.

EN KONSTRUKTIONSUDFORDRING
Den danske ingeniør Ture Wester har påpeget et stort uudnyttet potentiale omkring de konstruktionsmuligheder, som ligger i at lave dobbeltkrumme flader som rene skivekonstruktioner dvs. som selvbærende strukturer. Man kender fænomenet som naturens måde at konstruere meget tynde, men stærke skaller på, som i for eksempel søpindsvinets skal. Det er denne udfordring som projektet SPACEPLATES tager op; udviklingen af en lavøkonomisk, fleksibel og selvbærende klimaskal. Med det formål at afprøve disse idéer og undersøge skalkonstruktionens muligheder, blev der i juli-august 2010 bygget en fuld-skala prototype i Huggegården.

ARBEJDSMETODE: FRA DIGITALT TIL FYSISK RUM
Anne Romme har i processen benyttet sig af et 3D-tegneprogram, der har gjort det muligt at fremstille helt præcise tegninger og mål, som efterfølgende på træværkstedets rundsav er blevet omsat til 176 krydsfinerplader af 15 mms tykkelse.

Ved hjælp af lim-samlinger og uden nogen form for underliggende konstruktion er formen blevet samlet plade for plade, ring for ring og dette har resulteret i et smukt rum med en usædvanlig geometri, akustik og rumlig fornemmelse, hvor man føler sig hensat til en anden tid og sted.

TEORI I FULD SKALA
Projektets præcise formål har været at gøre sig erfaringer omkring materialets egenskaber og konstruktionsteknikker og gennem afprøvning i 1:1 at tilegne sig viden om essentielle elementer såsom hvilken type lim og samlingsmetode, der er mulig og hvilke tolerancer materialet påkræver. Disse konkrete erfaringer har også ledt til nye, uforudsigelige opdagelser, såsom eksempelvis akustiske forhold, der er umulige at forudsige uden afprøvning af teorien i fuld skala. De erfaringer, som projektet har ført med sig er del af et større projekt, der i byudviklingsskala tilstræber at ændre hvordan boliger og fælleshuse konventionelt er konstrueret.

Den konkrete prototype af SPACEPLATE byggesystemet, som i begyndelsen af september stod færdig i Huggegården, er således demonteret, men resultaterne vil indgå en cirka dobbelt så stor, flydende konstruktion, som er under videre udvikling. Anne Romme vandt i 2008 Time to Design – new talent award.