Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Under sit ophold på Statens Værksteder laver Julie Boserup værker specielt udviklet til Traneudstillingens karakteristiske rum. Med udgangspunkt i billeder af huse fundet i Gentofte lokalarkiv, vender hun byggeprocessen på hovedet. Julie Boserup sammenholder arkivbilleder, byggetegninger og konkrete rum i foldede lag af papir –  i collage og i væginstallation af store formater.

Former brydes op og genopstår som fragmenter af en ny helhed, i en grafisk leg med grænseskellet mellem byggeprojekt og realisering, modernistisk utopi og levet liv. Kollagefragmenterne bygges op af storformat ink-jet print, opklæbet figurskåret masonit, tapet, vægmaling og linoleumsgulv.